Innleveringsoppgave - straff som fortjent

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 6
  • 7
  • 2657
  • PDF

Innleveringsoppgave - straff som fortjent

Oppgaven inneholder en oppgave i sosialkunnskap med besvarelser og kommentarer til Knut Storbergets artikkel "Straff som fortjent".

Oppgavene lyder som følger:
1. Hvilke spørsmål mener Storberget er sentrale for straffens utforming og innhold?
2. Hva skal være straffbart, ifølge Storberget?
3. Hva betyr det at regjeringen er villig til å tenke alternativt til frihetsstraff?
4. Skriv en kommentar til Storberget der du riser eller roser artikkelen, som ble publisert i Aftenposten.

Lærers kommentar

Svært godt skrevet oppgave! Fint drøftet, tar opp viktige poeng. Eneste minus er at du bruker fagteori på litt feil måte i oppgave 1.

Studienetts kommentar

Artiklen kan findes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/aktuelt/taler_og_artikler/ministeren/justisminister_knut_storberget/2007/hva-er-straff-som-fortjent.html?id=458786

Utdrag

Oppgave 1
Det er flere spørsmål Storberget mener er sentrale for straffens utforming og innhold. Han er først og fremst opptatt av å se på hvilke prinsipper vi legger til grunn for straffelovgivningen i Norge.

For han er det viktig å se på spørsmålet om hvorfor vi straffer. Videre etter dette spørsmålet spør han om når man skal bruke straff, hvor mye straff som skal brukes, og hva slags straff. Han stiller disse spørsmålene først og fremst fordi bruken av straff krever en god begrunnelse.

Straffen har et formål som må komme klart ut til både den som har begått lovbruddet, den som er blitt utsatt for en straffbar handling, og samfunnet ellers.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Innleveringsoppgave - straff som fortjent

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.