Innlevering | Sosiale goder

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Innlevering | Sosiale goder

Innlevering i sosiologi og sosialantropologi, kapittel 8 om sosiale goder.

Oppgaven kommer inn på ulike politiske ideologier og økonomiske systemer i forhold til sosiale goder.

Fokus - Menneske og samfunn av Thomas Hylland Eriksen.

Innhold

• Hva er et gode? Gi gjerne noen eksempler på goder.
• Hva er et lagdelt samfunn, og hvordan henger lagdelingen sammen med fordelingen av goder?
• Hva menes med at det skal være likhet for loven i vårt samfunn?
• Hva er en politisk ideologi? Nevn noen ideologier.
• Hva er de vesentligste forskjellene mellom liberalisme, konservatisme og kommunisme når det kommer til spørsmålet om hvordan godene i samfunnet skal fordeles?
• Hva er det, ifølge nazistene, som avgjør menneskets verdi, og hvilket syn har nazister på fordeling av politisk makt?
• Hva mener sosialdemokrater om sosial og økonomisk ulikhet?
• Hva er en velferdsstat, og hva er de viktigste argumentene for velferdsstaten?
• Hva menes med markedsøkonomi, planøkonomi/kommandoøkonomi og blandingsøkonomi?
• Hva menes med at inntekt, kjønn, alder, etnisk bakgrunn og bosted er med å bestemme interessene våre? Bruk tallmateriale til å forklare dette.

Utdrag

• Hva er et gode? Gi gjerne noen eksempler på goder.

Et gode er noe de fleste av oss vil skaffe seg, mens de som allerede har dette vil fortsette å beholde det. Eksempler på goder kan være arbeid, gode karakterer, høy inntekt, ytringsfrihet, stemmerett, god helse, kjærlighet, makt og flere typer innflytelse slik at vi gjerne kan skaffe oss enda flere goder.

---

En velferdsstat er der de enkelte ikke overlates til deg selv, men får hjelp av de politiske myndighetene som påtar seg et visst ansvar for velferden til beboerne. I en velferdsstat legger staten til rette for innbyggerne slik at hvert enkelt menneske kan utnytte side ressurser på den best mulige måten. Progressiv beskatning, lave barnehagepriser og gode offentlige skoler er gjerne inkludert i velferdsstaten. Argumentene for denne type stat er at alle skal ha de samme mulighetene til å klare seg og at borgerne skal føle seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering | Sosiale goder

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.