Innlevering om Menneskerettigheter | Rettslære 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 4
 • 1579
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Innlevering om Menneskerettigheter | Rettslære 2

Innlevering i Rettslære 2 om Menneskerettigheter i forhold til Anders Breivik og FNs Urfolkserklæring. Oppgaven inneholder to deler.

Første delen handler om hvordan politiets sikkerhetstjeneste (PST) utførte jobben sin da Utøya tragedien skjedde, og om personvernet til Anders Behring Breivik.

Andre delen handler om FNs urfolkserklæring som tok sted i New York 2007, hvilke konvensjoner som ble opprettet og hvilke rettigheter de fikk etter dette.

Lærers kommentar

En solid besvarelse.
I oppgave 1 henviser du til lovhjemmel som et viktig grunnlag for å gripe inn i enkeltindividets rettigheter. Vær likevel mer konkret i forhold til begrepet ytrings-frihet og personvern og det Breivik drev på med og som kunne vært oppdaget, og trekk gjerne fram andre eksempler som kan etterforskes.

I oppgave 2 har du en grundig gjennomgang av innholdet i SP1966 og ILO-konv., og du får delvis fram hvilken funksjon deklarasjonen har: mest en moralsk påminnelse om det ansvar statene har, mer enn nye juridiske rettigheter.
Karakter: 5

Innhold

Innlevering i rettslære 2 Menneskerettigheter
Oppgave 1

Vilkår for inngrep i ytrings- og informasjonsfriheten og inngrep i privatlivet
Oppgave 2
Artiklene 1 og 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966
ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater av 1989
Kilder:

Utdrag

INNLEVERING I RETTSLÆRE 2 MENNESKERETTIGHETER
Oppgave 1
Etter 22. juli 2011, har politiets sikkerhetstjeneste (PST) fått mye kritikk for hva de gjorde og ikke gjorde før angrepet. Noen mener at terrorangrepet kunne vært unngått om PST hadde gjort jobben sin ordentlig, det gjelder også flere andre øvrige organisasjoner. Etaten har et særskilt ansvar for å forhindre terror i fremtiden, men mener de ikke vil klare dette alene. Samspillet med øvrige deler av samfunnet må bli bedre, mener PST. For eksempel, relevante samfunnsaktører som skole, helsevesen og politi må bli bedre til å dele informasjon mellom seg slik at sikkerhetstjenesten kan varsles tidligere. Det finnes ikke en konkret løsning for å forhindre nye terrorister som Andres Behring Breivik... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering om Menneskerettigheter | Rettslære 2

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 03.03.2016
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 01.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra oppgave, mye god info og jeg fikk god bruk for den. Takk så meget
 • 03.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  dsmfølsdkgølsdfgksøldkgløds
 • 02.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe braa......................