Innlevering kapittel 3 – Geometri

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Matematikk 1P
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 1033
 • PDF

Innlevering kapittel 3 – Geometri

denne oppgaven inneholder en innlevering fra kapittel 3 om geometri.


Oppgave 1
Gjør om til cm og legg sammen:
Gjør om til dm2 og legg sammen:

:
Her er noen flere tall med benevning
En tommestokk heter ”yardstick” på engelsk.

Oppgave 2
Gulvet i en kjellerstue har mål som vist på figuren.
Regn ut arealet av kjellerstua.
Du skal kjøpe gulvlist til kjellerstua
Det skal legges laminat på gulvet. Laminat selges i pakker. I en pakke er det åtte bord, og en pakke koster 289 kr.

Oppgave 3
a Et A4-ark har formatet A4-arket inngår i en serie standardiserte papirformater der grunnformatet er A0.
Deler vi et A4-ark på midten, får vi to A5-ark, osv.
1 Forklar at alle arkene i serien er formlike.
Finn formatet på A0-arket.
Hvilke trekanter er formlike?
Oppgave 4
a Trekantene nedenfor er rettvinklede.
Regn ut lengden av de ukjente sidene.
b Sidene i en trekant er 6, 9 og 11. Er trekanten rettvinklet?
c


Oppgave 5
En juicekartong formet som et rett prisme har et rektangel med sider 9,0 cm og 6,7 cm som grunnflate. Høyden er 24,9 cm. Alle lengder er innvendige mål.
a Tegn figur av kartongen og sett på målene.
Vis at kartongens volum er 1,5 liter.
b En annen juicekartong er også på 1,5 liter, og er 24,9 cm høy, men her er grunnflaten et kvadrat.
Regn ut sidekanten i kvadratet.

Oppgave 6
a I perspektivtegningen er horisontlinje og forsvinningspunkt to sentrale begreper.
Forklar hva vi mener med disse begrepene.
b Bestem forsvinningspunktene og horisontlinja.
c Lag en tegning av huset i topunktsperspektiv.

Oppgave 7
a Regn ut vinkelen i en regulær femkant og i en regulær tikant.

b Du har noen regulære femkanter og tikanter.
Forklar at vi kan legge sammen tre av dem slik at vinklene rundt et hjørne blir
c Kan vi fylle planet med regulære tikanter og femkanter?
d Lag et flisleggingsmønster som består av regulære tre-, fire- og sekskanter.

Innlevering kapittel 3 – Geometri

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 15.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Har glemt og må repetere