Internasjonale aktører og konfliktløsning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Sammendrag: Internasjonale aktører og konfliktløsning

Innleveringsoppgave i Politikk og menneskerettigheter om hvordan internasjonale aktører som NATO kan være med til å løse konflikter på verdensbasis. Oppgaven tar utganspunkt i Den Arabiske Våren i diskusjonen.

Oppgaven er skrevet ut i fra problemstillingen: Hvordan kan internasjonale aktører bidra som konfliktløsere på verdensbasis, og hvilke utfordringer bør de ha i vente?

Lærers kommentar

Struktur: Du har en tydelig innledning, hoveddel og avslutning.
Forbedring: Du skriver en god tekst her der du orienterer på en fin måte om konfliktene i Libya og Syria. Du presenterer FN og NATO på en god måte og balanserer teksten din godt. I tillegg er det tendenser til drøfting!

Elevens kommentar

Jobb mer med drøfting.

Utdrag

Opprørene fra Den Arabiske Våren 2011 har satt sitt preg i mange land, deriblant både Syria og Libya. I begge disse statene førte opprørene til blodige borgerkriger, med dramatiske konsekvenser for sivilbefolkningen. Disse konfliktene skaper sterke interesser i land både regionalt og internasjonalt, og disse landene kan ofte møte på utfordringer. Hvordan kan internasjonale aktører bidra som konfliktløsere på verdensbasis, og hvilke utfordringer bør de ha i vente?... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonale aktører og konfliktløsning

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.