Innlevering | Ideologier på 1800-tallet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 1086
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Innlevering | Ideologier på 1800-tallet

Innleveringsoppgave som svarer på spørsmål om ideologier på 1800-tallet i Europa. Oppgavene ser på imperialismen, nasjonalismen, den industrielle revolusjon og konsekvensene av ideologiene på dagens samfunn.

Lærers kommentar

Mye bra her, blant annet gode tendenser i årsakssammenhengene. Du bør allikevel være tydeligere når du forklarer ting. Da vil også drøftingen komme bedre frem.

(Resten av kommentarene er i margen i oppgaven)

Innhold

- Hva var forbindelsen mellom imperialismen og ideologienes fremvekst i Europa?
- Gi en kortfattet forklaring på hvordan nasjonalismen kan skape både samhold og undertrykkelse.
- Gi en oversikt over de sosiale virkningene av den industrielle revolusjonen, og hvordan denne bidro til å heve konfliktnivået i Europa.
- Finn ut av hvilken form for nasjonalisme vi har i Norge i dag.
- Hvilken av de sentrale ideologiene fra 1800-tallet har hatt størst konsekvenser for vårt moderne samfunn?

Utdrag

Imperialisme vil si at en stat prøver å ta til seg politisk, militært og økonomisk herredømme på utsiden av sine egne grenser. Imperialismen og ideologiers fremvekst hadde sitt høydepunkt i den industrielle revolusjon. Her kom blant annet to ideologier, som har hatt tilknytning til imperialismen, til liv; sosialdarwinismen og nasjonalismen. Sosialdarwinismen tar for seg darwinismen, og dens naturlige seleksjon, og gjør den om til en ideologi. På denne måten klarte man å rettferdiggjøre klasseskiller. Hvis en nasjon er nasjonalistisk har nasjonen en stolthet rundt sin tro, sine tanker og tradisjoner, og ønsker å ha sin egen nasjonalstat... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering | Ideologier på 1800-tallet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.