Innlevering i Erstatningsrett - Case i Rettslære 2012

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 4
 • 1414
 • PDF

Caserapport: Innlevering i Erstatningsrett - Case i Rettslære 2012

Innleveringsoppgave i erstatningsrett fra September 2012. Inneholder drøftningen rundt en case om mindreåriges erstatningsansvar, foreldres erstatningsansvar og medvirkning.

Case om Anders (17) og 3 biler som ble sprayet på.

Innhold

Obligatorisk innlevering september 2012 - Oppgave i erstatningsrett.
Kilder

Utdrag

Denne casen handler om mindreåriges erstatningsansvar, foreldres erstatningsansvar og medvirkning. Loven som er aktuell i denne casen er Lov om Erstatningsansvar, skadeerstatningsloven.
For å løse denne casen om erstatningsansvar må vi drøfte følgende rettsspørsmål:
• Foreligger det en tingsskade? Jf. Skl. § 4-1
• Er de fire grunnleggende vilkårene oppfylt?
• Foreligger det et økonomisk tap? Jf. Skl. § 4-1
• Foreligger det et ansvarsgrunnlag i henhold til om Anders utviste objektiv skyld? Jf. Skl. § 1-1
• Er det en årsakssammenheng, og ble handlingen gjort med påregnelighet?
• Blir foreldrene erstatningsansvarlig? Jf. Skl. § 1-2 første eller andre ledd

For at Anders (17) skal bli erstatningsansvarlig må det være en skade på en gjenstand eller person, jf skl. §4-1. I denne situasjonen befinner det seg en tingsskade. I denne situasjonen er det klart at det foreligger en tingsskade eller flere tingsskade med henhold til de 3 bilene som ble sprayet på... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering i Erstatningsrett - Case i Rettslære 2012

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 02.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  ikke dårlig dette.........................
 • 27.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  BRAAAAAAAAAAA.................
 • 22.05.2014
  qwdjedjaskjdlkjasdlkasdk
 • 24.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en bra oppgave!