Innlevering | Ekteskapsloven - fordeling av verdier

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • 5
  • 4
  • 1649
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Innlevering | Ekteskapsloven - fordeling av verdier

Dokumentet inneholder en besvarelse på en oppgave om fordeling av verdier ved skilsmisse. Oppgaven var en innlevering i Rettslære 1 og er hentet fra boken Juss 1.

Det tas utgangspunkt i en case hvor to skal skilles og fordele goder og verdier som bolig, innbo, bil, hytte, bankbok, studielån osv.

Lærers kommentar

"Dette ble en meget god besvarelse med mange gode drøftinger.
Dersom du skal løfte besvarelsen ennå litt til så før du gjøre følgende når du drøfter. Start med lovteksten, trekk ut det aktuelle vilkåret, forklar med egne ord hva det betyr og drøft faktum i saken passer til det aktuelle vilkåret."

Elevens kommentar

Gode drøftinger, men kan forklare vilkår bedre med egne ord.

Innhold

Hvem råder over hva
Partenes krav
Drøfting
Vil en eventuell skjevdeling føre til et åpenbart urimelig resultat?
Deling av verdiene

Utdrag

Rettsspørsmålet blir hvordan Anne Busk og Martin Busk skal fordele verdiene mellom hverandre ved skilsmisse.

Det er avtalefrihet i Norge som blir beskrevet i § 65. I oppgaven fremkommer det at partene ikke har blitt enige om en avtale. Vi må dermed dele etter reglene i ekteskapsloven. Det er heller ingen opplysninger om at verken Anne eller Martin Busk har noen verdier som særeie. Jeg forutsetter dermed at alle verdier er felleseie... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering | Ekteskapsloven - fordeling av verdier

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.