Innlevering om avtalerett | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 2
  • 5
  • 2
  • 522
  • PDF

Innlevering om avtalerett | Sammendrag

Kort sammendrag som drøfter og avgjør en rettstvist om et fiktivt firma som ikke ser seg bundet av sitt annonserte tilbud på bananer. Oppgaven går ut på å vise forståelse for avtalerett.

Lærers kommentar

Kjempebra!

Innhold

Oppgaveformulering
Er Solprodukter AS bundet til avtalen?
Argumentasjon
Drøfting
Kilder

Utdrag

Solprodukter AS importerer bananer fra Mellom-Amerika. Dette firmaet har sin virksomhet fra Oslo. På grunn av sviktende salg av bananer i begynnelsen av mars d.å sitter firmaet igjen med mange modne bananer.

Solprodukter AS sender mandag 12. Mars et brev til sine kunder i Bergen og gir tilbud med 50% rabatt (kvantumsrabatt) ved kjøp av minst 250 kg. Firmaet mottar en ordre i brev fra Magnussen & Co i Bergen fjorten dager seinere. De viser til tilbud i brev av 12. Mars, og bestiller 300 kg bananer for levering straks. Lageret er i mellomtiden tømt på grunn av stor ordretilgang. Etter flere dager ringer disponent Pål Magnussen fra Bergen og etterlyser leveringen.

Solprodukter AS opplyser at de ikke lenger ser seg bundet av sitt tilbud. Magnussen hevder at de har krav på levering som avtalt, for ”Vi har ikke hørt fra Dem, og vi har derfor gått ut fra alt var i orden.”... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering om avtalerett | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 30.05.2016
    okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk