Innlevering om Astrofysikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Fysikk 1
 • 5
 • 11
 • 2142
 • PDF

Innlevering om Astrofysikk

Innlevering i fysikk 1 om Astrofysikk. Inneholder blant annet informasjon om Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov, systematisering av stjerner og stjerners oppbygning.

Fysikk 1 Ergo Grunnbok

Innhold

◊ Side 3 - Gjøre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov.
◊ Side 5 – Gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram.
◊ Side 6 – Beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner.
◊ Side 10 – Beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling.
◊ Side 12 – Kilder

Utdrag

Gjøre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov.

WIENS FORSKYVNINGSLOV:
Bølgelengden for energimaksimum i termisk stråling er omvendt proporsjonal med temperaturen i gjenstanden stråler, λtopp T = a , der konstanten a har verdien a = 2,90 * 10-3 Km, og temperaturen er absolutt temperatur.

Denne loven brukes altså til å beregne overflatetemperaturen til objekter og stjerner som befinner seg langt ute i rommet, kun ved å se på fargen til den stjernen eller objektet.

Et eksempel der vi bruker denne formelen kan være å finne solens fargetemperatur.
Solstrålingen har energimaksimum... Kjøp tilgang for å lese mer

Innlevering om Astrofysikk

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 26.10.2013
  asdasdasdasddasdadadsadasdas
 • 30.05.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 03.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  kjempe bra sammendrag!