Inhabilitet og taushetsplikt | Forvaltningsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 5
  • 4
  • 1618
  • PDF

Inhabilitet og taushetsplikt | Forvaltningsrett

Dette er en oppgave i Rettslære 2 som besvarer forskjellige forvaltningsrettsoppgaver. Oppgave 1 reiser spørsmål om inhabilitet. I dette tilfellet hvorvidt Tom Gabrielsen og Turid Larsen oppfyller habilitetskravene til å kunne delta i saksbehandlingen til Morten Gustavsen. Oppgave 2 stiller spørsmål ved inhabilitet og brudd på taushetsplikt. I dette tilfellet om Siw Lønn oppfyller habilitetskravene til å kunne behandle Jorunn Hagen sin søknad om pengestøtte.

Utdrag

Oppgave 1


Oppgaven reiser spørsmål om inhabilitet. I dette tilfellet hvorvidt Tom Gabrielsen og Turid Larsen er inhabile. Morten Gustavsen som er trener for sin sønns fotballag, vil bygge en ballbinge på tomten sin. Morten får sin gode venn Tom til å utarbeide en søknad, som skal bli sendt til Teknisk utvalg for vurdering. Hans Larsen er ikke positiv til en mulig ballbinge, og Hans sin søster sitter i Teknisk utvalg. Jeg skal derfor drøfte hvorvidt Tom og Turid er habile til å kunne delta i denne saksbehandlingen. Rettstvisten drøftes og løses på grunnlag av reglene i forvaltningsloven fra 1967, med utgangspunkt i §6 i kapittel 2 om ugildhet.

...

Oppgave 2

Oppgaven stiller spørsmål ved inhabilitet og brudd på taushetsplikt. I dette tilfellet om Siw Lønn er inhabil til å behandle Jorunn Hagens søknad, og om hun har brutt taushetsplikten sin som saksbehandler. Jorunn Hagen sendte inn en søknad til NAV om pengestøtte. Siw Lønn ble deretter av NAV, satt som hennes saksbehandler. Senere har Siw fortalt til sin venninne om Jorunn Hagen og hennes situasjon, en informasjon hun har skaffet seg i kraft av sin stilling. Jorunn mener at Siw har brutt taushetsplikten sin, og mener at Siws nedlatende holdning mot henne kan ha tatt del i avgjørelse angående hennes sak, som ble avslått. Jorunn påstår at Siw var inhabil til å kunne vurdere søknaden hennes, noe Siw benekter. Rettstvisten drøftes og løses med grunnlag av reglene i forvaltningsloven med utgangspunkt i §6 om inhabilitet og §13 om taushetsplikt... Kjøp tilgang for å lese mer

Inhabilitet og taushetsplikt | Forvaltningsrett

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 30.05.2016
    niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee