Informasjonsteknologi | Digitale muligheter og utfordringer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Informasjonsteknologi 1
  • Godkjent
  • 4
  • 805
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Informasjonsteknologi | Digitale muligheter og utfordringer

Oppgaven svarer på spørsmål i forhold til noen læreplanmål innenfor Informasjonsteknologi 1.

Oppgavene går ut på å vurdere mulighetene og utfordringene som kan skapes via digitale hjelpemidler for språklige og kulturelle minoriteter, i tillegg til å se på etiske normer innenfor informasjonsteknologi og tiltak mot trusler i den digitale verden.

Innhold

1. Hvilke muligheter kan bruk av datamaskiner og internett gi u-land?
2. Forklar med egne ord hvor viktig det er med regelverk for bruk av datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett på skolen.
3. Hva bør barn og unge tenke på når de legger ut personlig informasjon på internett? Drøft og gi konkrete eksempler på konsekvenser av dette.
4. Muligheten til å være anonym på internett bidrar til frie ytringer av meninger og synspunkter. Mobbing på internett er et resultat av dette. Hvilke tiltak bør settes i gang for å stoppe anonymitet på internett? Gjerne kom med eksempler.
5. Ta for deg inndelingen i typer hackere. Hvor synes du grensen går mellom hva som bør være tillatt, i grenseland og helt forbudt å gjøre for en hacker i ulike situasjoner.
6. Forklar kort hva som kommer inn under samlebetegnelsen Malware.

Utdrag

White hat hackere – Innleid av bedrifter for å teste sikkerhetssystemer. Dette er type hackere som jeg synes bør være tillat, de hacker fordi de er innleid for å teste sikkerheten til en bedrift, denne type hacking er harmløs og skader ingen... Kjøp tilgang for å lese mer

Informasjonsteknologi | Digitale muligheter og utfordringer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.