Inflasjon og valuta | Phillips-kurven | Prøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 6
  • 3
  • 1386
  • PDF

Inflasjon og valuta | Phillips-kurven | Prøve

Prøvebesvarelsen inneholder 3 oppgavebesvarelser om inflasjon og valuta, de sentrale emnene i kapittel 9 og 10 i Pareto 1.

Oppgave 1 a) tar for seg inflasjon (definisjon, typer inflasjon og følger av inflasjon), oppgave b) inneholder en beskrivelse av Phillips-kurven, og oppgave 2 forklarer valuta, valutakurs, endringer i kursene og følgene av en depresiering av kronen.

Utdrag

Etterspørselsdrevet inflasjon skyldes en økning i samlet etterspørsel. Det kan være ulike grunner til dette, bl.a. lav rente, lave skatter eller økte lønninger. Alt dette bidrar til mer penger i omløp i samfunnet. Når etterspørselen blir stor, vil bedriftene kunne sette opp prisen på varene sine og fortsatt tjene penger på dette. De vil da være nødt til å produsere mer, hvilket kan bli vanskelig dersom bedriften tar i bruk knappe ressurser. Det kan føre til økte priser på disse ressursene/råvarene... Kjøp tilgang for å lese mer

Inflasjon og valuta | Phillips-kurven | Prøve

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Inflasjon og valuta | Phillips-kurven | Prøve, har også lastet ned