Storbritannia og den industrielle revolusjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 4
  • 5
  • 1020
  • PDF

Sammendrag: Storbritannia og den industrielle revolusjon

Faktaoppgave i historie om den industrielle revolusjonen. Prosjektarbeidet er skriftlig og fokuserer på å gjøre rede for hvorfor industrialiseringen startet i Storbritannia, samt hvilke konsekvelser den fikk i landet de 10 neste årene. Oppgaven kommer blant annet inn på livet på landet og i byen, "spinning Jenny", smelting av jern og dampmaskinens opprinnelse.

Innhold

Hvorfor i Storbritannia? 3
Livet på gårdene 3
“Spinning Jenny” 4
Smelting av jern 4
Konsekvenser de neste ti årene 5
Kilder 6

Utdrag

Hvorfor i Storbritannia?

Industrialiseringen regnes for å begynne på 1750-tallet. Storbritannia er blant annet kjent for koloniseringen sin; hvor de hentet mange råvarer. Blant annet bomull og sukker.

Befolkingen hadde økt gradvis siden slutten av 1600-tallet, og folket trengte mat. Dette benyttet godseierne seg av, noe som raskt resulterte i overskuddskapital. Igjen førte dette til at godseierne kunne investere i industri.

Grunnet dette var Storbritannia heldige—de hadde forutsetninger for industriutvikling. Levekårene var blitt bedre, dødeligheten hadde sunket... Kjøp tilgang for å lese mer

Storbritannia og den industrielle revolusjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.