Den industrielle revolusjon | Årsaker og virkninger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 2248
  • PDF

Den industrielle revolusjon | Årsaker og virkninger

Denne oppgaven besvarer spørsmål angående den industrielle revolusjon. I oppgaven ses det nærmere på hva som var årsakene bak den og hvor og hvordan den startet. Oppgaven kommer også inn på virkningene av industrialiseringen, og gir en oversikt over både positive og negative virkninger. I tillegg tar teksten for seg optimistenes og pessimistenes syn på revolusjonen, hvor det både trekkes inn et kort- og langtidsperspektiv.

Utdrag

Den industrielle revolusjon kom av at all arbeid ble utført av muskelkraft fra et menneske, alt ble laget forhånd – tråd, bomull, klær, mat ble dyrket på gårdene selv. Man ville ha en forandring og bedring av den ellers hektiske hverdagen.

Storbritannia gikk fra hjemmeproduksjon til fabrikkdrift da Britene tok i bruk nye oppfinnelser fra Østen, særlig Kina og tilpasset dem britiske forhold i en utbedret form. Målet var å dekke effektivisere produksjonen av klær, for å møte etterspørselen til den voksende folkemengden på hjemmemarkedet, også på det internasjonale markedet. Produksjon av klær før industrialiseringen foregikk ved at kjøpmenn forsynte spinnere og vevere med ull og etterhvert bomull. De arbeidet i hjemmene sine med stort sett egne redskaper, dette kalles “hjemmeindustri” (ikke vår betydning av industri). Klesproduksjonen foregikk med enkle redskaper som spinnekrok og håndvev. I følge SNL utviklet James Hargreaves en spinnemaskin kalt Spinning Jenny i 1764. Den kunne øke produktivitet 3 til 4 ganger mer, den erstattet spinnerokken drevet av håndkraft. Videre ble det utviklet flere mer effektive spinnemaskiner drevet av vannkraft.

Ettersom mesteparten av skogen på britiske øyer var hogd ned for lengst trengte de en annen oppvarmingskilde, de tok i bruk kull. Da kullet på overflaten tok slutt måtte man begynne å grave dypere som førte til at masse grunnvann strømmet inn i gruvesjaktene. Dette måtte pumpes opp for å få gjort arbeidet, og enkelte gruveselskap hadde dermed opptil 500 hester i arbeid for å pumpe ut vannet. Ingeniøren James Watt lanserte dermed dampmaskinen på 1770-tallet, for å kvitte seg med problemet. Dette fikk en enorm betydning for den videre utviklingen. Dampmaskinen hold gruvene tomme for vann døgnet rundt, og allerede i 1835 var 3/4 av tekstilindustrien drevet av dampkraft. Effektiviseringen førte til en voldsom økning i produksjon, nå ble en større del av tekstilproduksjonen solgt til andre land, og pga inntektene var det mulig for dem å importere varer som landet trengte. Det ble da Kull, jern, damp og bomull som dannet ryggraden i den første industrielle revolusjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Den industrielle revolusjon | Årsaker og virkninger

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 17.10.2017
    Det her ser ut som noe broren min på 10 har skrevet.