Indus og Kina | Arbeidsoppgaver historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 6
  • 3
  • 1117
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Indus og Kina | Arbeidsoppgaver historie

Oppgaven inneholder en ulike rekker oppgaver, som gir svar på det kapittelet 1 tar for seg.
Det er meget godt beskrevet og har særpreg i seg.

Oppgavene er knyttet opp til Historie 1 boken, -> Kapittel 1 - om Indus og Kina generelt.

Lærers kommentar

Meget bra, tipp topp!

Innhold

Oppgave 1) Hvor ligger Indusdalen.
Oppgave 2) Hva kjennetegner det første velorganiserte samfunn i Indusdalen?
Oppgave 3) Hvordan skiller sivilisasjonen i Indusdalen seg fra andre sivilisasjoner, for eksempel Egypt?
Oppgave 4) Hva kan være grunnen til at samfunnet i Indusdalen gikk til grunne for om lag 3500 år siden?
Oppgave 5) Når ble Kina samlet til ett keiserrike?
Oppgave 6) Hvor finner vi de tidligste statsdannelsene i Kina?
Oppgave 7) Hva slags kosthold hadde de i disse områdene?
Oppgave 8) Hva er spesielt med den kinesiske sivilisasjonen?
Oppgave 9) Fortell litt om dyrkingsmetodene langs den «gule elv»
Oppgave10) Hva heter elva mer sentralt i Kina? Hva ble dyrket der?
Oppgave 11) Hva er et dynasti?
Oppgave 12) Hva var grunnlaget for framveksten?
Oppgave 13) Når voks det kinesiske skriftspråket fram?
Oppgave 14) Kva er det spesielle ved det kinesiske språket?

Utdrag

Arbeidsoppgaver vedrørende kapittel 1 Indus og Kina
Oppgave 1) Hvor ligger Indusdalen.
-Indusdalen er ofte et sted som symboliserer hvor de første sivilisasjonene tredde i kraft. Det forskerne har funnet ut er at Indusdalen ligger plassert i det området hvor dagens Pakistan og India ligger, noe som betyr at det må ha strekt seg over de to kontinentene..

Oppgave 2) Hva kjennetegner det første velorganiserte samfunn i Indusdalen?... Kjøp tilgang for å lese mer

Indus og Kina | Arbeidsoppgaver historie

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.