Individet og dets tilpasning i en gruppe

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 6
 • 16
 • 4180
 • PDF

Individet og dets tilpasning i en gruppe

Dette er en oppgave i Psykologi 2 som handler om individet i gruppen. Innledningsvis redegjøres det for begrepene ‘gruppe' og ‘individ' i sosialpsykologien. Deretter finner man en utgreiing om hvordan vi tilpasser oss grupper, og hva det har å si for individet og gruppen. Oppgaven fokuserer blant annet på sosialiseringsprosessen og betydningen den har i dannelsen og tilpasningen til gruppen. Problemstillingen det tas stilling til lyder som følgende:

"Hvilke muligheter har vi for å tilpasse oss i en gruppe, og hvilke konsekvenser får dette for individet (og gruppen)?"

Utdrag

Sammendrag

Denne oppgaven vil ta for seg problemstillingen ‘Hvilke muligheter har vi for å tilpasse oss i en gruppe, og hvilke konsekvenser får dette for individet (og gruppen)?' . Innledningsvis vil oppgaven ta for seg hva man legger i begrepene ‘gruppe' og ‘individ' i sosialpsykologien. Deretter vil det finne sted en omfattende utgreiing om hvordan vi tilpasser oss grupper, og hva det har å si for individet og gruppen. Blant annet vil oppgaven ha fokus på sosialiseringsprosessen og betydningen den har i dannelsen og tilpasningen til gruppen. Teorier og fagbegreper vil bli brukt omgående. Avslutningsvis vil det finne sted en konklusjon.

Nøkkelord: Gruppe, individ, sosialisering, personlighet, identitet, tilpasning

...

Hoveddel

Det er ingen nyhet at vi mennesker har et behov for å inngå i en gruppe, samtidig vil vi verne om selvstendigheten vår. Vi er alle individer med unike egenskaper og kvaliteter, og likevel har vi et så grunnleggende behov av å inngå i et fellesskap hvor jeg blir til vi. Dette er ikke noe vi er alene om, uansett hvor langt tilbake man går i historien finner du noen form av gruppe, til og med dinosaurene var flokkdyr, det ligger i levende organismers natur. Dagens pågående globalisering, i samspill med menneskets evolusjon, har bidratt til at det stadig blir mer og mer viktig å inngå i grupper. I denne oppgaven vil jeg drøfte menneskets muligheter for tilpasning til en gruppe, og hvilke eventuelle konsekvenser det får for individet og gruppen. Spørsmål som hvorfor vi egentlig er så opptatt av fellesskap, hvilke muligheter vi har for å tilpasse oss gruppen og hvilke konsekvenser det får å være en del av en gruppe for enkeltindividet er sentrale spørsmål som denne oppgaven vil ta for seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Individet og dets tilpasning i en gruppe

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  meget soild arbeid altså
 • 23.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  TUSEN TAKK! Dette var supert.
 • 12.10.2020
  Skrevet av Elev på Vg3