Individ, kultur og samfunn: Repetisjonsspørsmål s. 21

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Individ, kultur og samfunn: Repetisjonsspørsmål s. 21

Repetisjonsspørsmål fra læreboken "Individ, kultur og samfunn" av Odd Gunnar Andreassen og Martin Westersjø, kapittel 1, side 21. Spørsmålene handler om hva et samfunn er og om sosialisering og normer.

Et av spørsmålene som blir besvart i denne oppgaven er:
"Hvilke grunnleggende prosesser må være til stede for at et samfunn skal kunne bestå?"

I oppgaven er viktige ord fremhevet.

Elevens kommentar

Kanskje utdype litt med eksempler.

Innhold

1. Hva er et samfunn?
2. Hvilke grunnleggende prosesser må være til stede for at et samfunn skal kunne bestå?
3. Forklar hva sosiale normer er. Gi eksempler.
4. Hva er internaliserte normer?
5. Forklar forskjellen på harmonimodell og konfliktmodell.
6. Hva er sosialisering?
7. Forklar forskjellen på primærsosialisering og sekundærsosialisering.
8. Hva er en referansegruppe?
9. Hva er personlig sosialisering?
10. Forklar forskjellen på formell og uformell sosialisering.
11. Gi eksempler på hvordan sosialiseringsprosessen har endret seg over tid.

Utdrag

Primærsosialisering foregår tidlig i livet og påvirkningen skjer ved hjelp av menneskene som står oss nærmest. Altså familien også kalt primærgruppen, som ofte er i kontakt og er stabile og bundet sammen av sterke følelser.
Sekundærsosialisering kommer senere i barndommen, ungdomstiden og som voksen. De som påvirker oss her, sekundærgruppen, er f.eks lærere eller klassekammerater. De er altså ikke knyttet og er satt mer sammen for å ta seg av spesifikke oppgaver. F.eks et idrettslag eller ditt jobb.

...

Uformell sosialisering er påvirkning uten hensikt. F.eks når man lærer av hverandre eller anna sosial aktivitet.
Formel sosialisering derimot er når du er samlet med samme hensikt. F.eks i skolen, der du er samlet for å lære... Kjøp tilgang for å lese mer

Individ, kultur og samfunn: Repetisjonsspørsmål s. 21

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.