Indigo AS | Caserapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Indigo AS | Caserapport

Dette er en caserapport innenfor faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 som dreier seg om bedriften Indigo AS. Caserapporten tar for seg bedriften Indigo AS og oppstartsfasen når det gjelder etikk og miljø. Casen inneholder også en strategiplan for hvordan bedriften skal lykkes. I tillegg forsøkes det her å analysere de etiske og miljømessige problemstillingene.

Utdrag

Innledning og problemstilling
I denne oppgaven skal jeg ta for meg bedriften Indigo og oppstartsfasen når det gjelder etikk og miljø. Casen skal også inneholde en strategiplan for hvordan bedriften skal lykkes. Jeg skal også analysere de etiske og miljømessige problemstillingene. Problemene bedriften kan komme til å møte på skal også drøftes, i tillegg til drøfting av de aktuelle faglige forankringene og de anerkjente standardene som kan være med på å løse de aktuelle utfordringene for bedriften. Til slutt vil jeg også konkludere casen og legge inn kilder som er brukt i oppgaven. Under utviklingen av strategien kommer jeg til å bruke fagboka (EB2 Innovasjon og internasjonalisering), spesielt fra s 116 og ut kapittel 1, samt andre pålitelige kilder fra internett, og jeg vil også sammenligne kildene for å sjekke at det er kilder man kan være sikre på å bruke. Jeg vil begrense problemstillingen med at jeg skal fokusere på bedriftens forhold til etikk og miljø og hva de kan gjøre for å opprette en god etikk og på hvilken måte de kan ta vare på miljøet.

Indigo er en ny norsk klesbutikk som i første omgang skal etablere seg på Sortland, men som også har ambisjoner om å nå hele det norske markedet i løpet av tre år. Målgruppen for denne klesbutikken er norske kunder mellom 18 og 25 år. Indigo satser først og fremst på import av klær produsert i lavkostland, men hvor designet gjøres av norske designere med tanke på å møte norske kunders behov. Som nystartet bedrift er det helt avgjørende at Indigo unngår å havne i samme type problemer som f.eks. H&M når det gjelder etikk og miljø. For å konkludere, blir problemstillingen i denne sammenhengen å lage en plan for etikk og miljø på en så god måte at bedriften ikke må gjennom samme problemer som f.eks. H&M og liknende bedrifter... Kjøp tilgang for å lese mer

Indigo AS | Caserapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.