Import-eksport av Khalid Hussain | Adaptasjonsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 5
  • 1810
  • PDF

Import-eksport av Khalid Hussain | Adaptasjonsanalyse

Denne oppgaven redegjør for adaptasjonen av "Import-eksport" av Khalid Hussain, fra bok til film. Først legges det frem et handlingsreferat. Oppgaven ser dernest på hvordan adaptasjonen endres med hensyn til språk og personer. Oppgavens problemstillinger lyder som følgende:

"Hva endrer seg i adaptasjonen "Import-eksport" med hensyn til språk og personer?"
"Hvordan kan budskapet i "Import-eksport" problematiseres i forhold til konflikter i dagens samfunn? (med tanke på kjønnsforskjeller, kvinnerettigheter, tvangs -og arrangert ekteskap)."

Lærers kommentar

Det er flere gode ting her, også når det gjelder analysen. Utfordringen er at den blir kort og ubegrunnet. Det er viktig at du viser til eksempler hele veien.

Utdrag

1) Hva endrer seg i adaptasjonen «Import-Eksport» med hensyn til språk og personer?
2) Hvordan kan budskapet i «Import-Eksport» problematiseres i forhold til konflikter i dagens samfunn? (med tanke på kjønnsforskjeller, kvinnerettigheter, tvangs -og arrangert ekteskap).

Det oppstår stadig misforståelser blant ulike religioner og kulturer, og et tema som interesserer svært mange er nemlig tvangsekteskap. I denne artikkelen har jeg adaptasjonen «Import-Eksport» i fokus, hvor jeg skal blant annet sammenligne flere aspekter fra boken «Import-Eksport» til filmen.
Filmmanuskriptet «Import-Eksport» er skrevet av Khalid Hussain. Boken ble utgitt i året 2005, og ble utgitt av forlaget Tiden. Boken er på 175 sider og er oversatt til mange andre språk. Filmen “Import Eksport” ble også utgitt i 2005 (filmweb.no). Khalid Hussain ble født i 1969 i Pakistan, og kom til Norge i 1975 uten foreldrene sine. I dag jobber han som forfatter, filmskaper og foredragsholder (snl.no).
«Import Eksport» handler hovedsakelig om to personer, Jan og Jasmin, som elsker hverandre veldig høyt. Problemet er at gutten er norsk og jenta er pakistansk. Foreldrene har planer om å gifte henne bort til en fetter i Pakistan. Jan blir derfor satt under press, og prøver å gjøre alt han kan for å ikke miste Jasmin.

Det er en sammenhengende handling i teksten. Både boken og filmen starter med en introduksjon, hvor de to hovedpersonene diskuterer problemet som varer igjennom hele handlingen, nemlig at Jan ønsker å beholde Jasmin slik at hun ikke blir giftet bort med en fetter i Pakistan.
Det er noen personer som er dynamiske, mens andre er statiske. Blant den personen som er dynamisk er faren til Jasmin, Allahditta. Han har negative tanker om nordmenn, som for det meste baserer seg på stereotyper han har opplevd tidligere i sitt liv, som da han kom til Norge.
Det blir stadig fortalt hvordan det ser rundt i omgivelsene, og hvordan personen selv ser ut. Måten vi leser teksten på sier også noe om hvordan personen egentlig snakker. Et eksempel på det er: “Ar do garn, eller? Jasmin!” (en setning av det Allahditta sier). Med en slik setning får man vite hvordan personen egentlig uttaler dette i virkeligheten... Kjøp tilgang for å lese mer

Import-eksport av Khalid Hussain | Adaptasjonsanalyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.