Immunsystemet | Muntlig presentasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Biologi 1
  • 6
  • 4
  • 1080
  • PDF

Sammendrag: Immunsystemet | Muntlig presentasjon

Manus til presentasjon i Biologi 1, om immunsystemet. Presentasjonen varte i ca 11 minutter og forklarer om det viktigste innenfor immunsystemet i Biologi.

Her får du blant annet vite hvilke mekanismer som fungerer i kroppen for å forsvare oss mot sykdom og skader.

Lærers kommentar

Innholdet var bra, det eneste som trakk ned var at jeg leste i manus litt for mye

Innhold

Immunsystemet
Det uspesifikke forsvaret
Byggesteinene i det spesifikke forsvaret
Kroppens spesifikke forsvar mot inntrengere
T-cellene hjelper B-cellene
Hva skjer under et virusangrep?
Hvorfor føler vi oss syke?
Vaksinasjon og Organ Donasjon:

Utdrag

Jeg skal da ha om immunsystemet. Vi mennesker blir utsatt for over to millioner mulige sykdomsframkallende mikroorganismer hver dag. Dette skjer i kontakt med andre mennesker, gjennom maten vi spiser, eller at vi puster inn disse organismene. Som dere helt sikkert vet har vi ett forsvarssystem, immunsystemet, for å hindre inntrengere i å etablere seg i kroppen. Det bekjemper alt det oppfatter som kroppsfremmed. Derfor vil immunforsvaret ved organtransplantasjon avvise det nye organet. Det er også derfor hvis man kan bli syk hvis man spiser mat eller drikker vann i et land man besøker for første gang. Kroppen møter altså på nye og fremmede bakterier... Kjøp tilgang for å lese mer

Immunsystemet | Muntlig presentasjon

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 18.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg2