Immigrasjon og emigrasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 6
  • 5
  • 2050
  • PDF

Sammendrag: Immigrasjon og emigrasjon

Notater om emnet immigrasjon og emigrasjon. Notatene går igjennom en rekke sentrale begreper som f.eks flyktning, sosialisering, brain drain m.m. I tillegg besvares en rekke spørsmål som disse:

- Hva menes med skyv-og-trekk-faktorer?
- Hvorfor økte tilstrømmingen av flyktninger til Norge i 1970-årene?
- Hva mener vi med begrepet flerkulturelt samfunn?
- Hva gikk innvandringsstoppen ut på?
- Hva er betingelsene for å få asyl i et land?
- Hva menes med en helhetlig flyktningspolitikk?
- Hvorfor praktiserte Norge en assimileringspolitikk overfor flyktninger i 1940- og 1950-årene?

Lærers kommentar

Til høringen: Svært bra, ingen grunn til å ikke gi toppkarakter.

Utdrag

Gjennom 1800-tallet og fram til tidlig på 1900-tallet var det en enorm migrasjon fra Europa til Amerika. Dette var fordi det var stor arbeidsløshet og lite plass til gårdsdrift og dårlig med ressurser i Europa og spesielt i land som Norge. I motsetning var Amerika fullt av ressurser og ledig mark og man kunne få seg jobb på store gårder og tjene bra. Amerika var mulighetenes land. Emigreringen fra Norge til Amerika var så stor at den amerikanske befolkningen med norsk opphav i dag er større en befolkningen i hele Norge. Mange europeere utvandret også til Afrikanske land som Sør-Afrika og til Australia. Dette fortsatte frem til rundt 1930 da det ble ekstremt dårlige tider i Amerika og også resten av verden. Under og etter den andre verdenskrigen fikk Europa et enormt flyktningproblem. Millioner av mennesker, spesielt i Øst-Europa var nødt til å flykte på grunn av nazismens terrorregimer. Også i Norge måtte mange flykte til Sverige, Storbritannia eller USA for å unnslippe nazistene. Flesteparten av de som flyktet fra Norge returnerte etter krigen. Det tok mange år å løse alle flyktningproblemene som oppsto etter andre verdenskrig. Gjennom store deler av 1900-tallet flyktet millioner av mennesker fra kommunistregimer i Øst-Europa. Spesielt mange jøder flyktet, til land som USA og Israel men også vest-europeiske land.
På 50- og 60-tallet hadde Vest-Europa en kraftig økonomisk vekst og det ble stor etterspørsel etter arbeidskraft. Dette førte til at millioner av arbeidsinnvandrere fra bl.a. Balkan, Tyrkia og Nord-Afrika ble tatt imot med åpne armer. Når den økonomiske veksten bremset opp på 1970-tallet bremset også arbeidsinnvandringen ned. I stedet var det flyktninger og asylsøkere som dominerte innvandringen til Europa. Der hvor flyktningene før nesten utelukkende hadde kommet fra innen Europa kom de nå også fra helt andre verdensdeler – Vietnam, Iran, Midtøsten, Chile osv. Men det kom fortsatt flyktninger på Europa; Jugoslavia-krigen på 1990-tallet førte til at millioner av mennesker flyttet vestover og det var også enormt mange internt fordrevne... Kjøp tilgang for å lese mer

Immigrasjon og emigrasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.