Ice.net | Tentamen i Markedsføring og ledelse 2 vår 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 14
  • 4762
  • PDF

Ice.net | Tentamen i Markedsføring og ledelse 2 vår 2016

Dette er en tentamensbesvarelse i Markedsføring og ledelse 2 omhandlende bedriften Ice.net. Oppgaven starter med å ta for seg vekststrategier og ekspansjonsmatrisen. Deretter ses det nærmere på distribusjonskanaler og elektronisk handel. Oppgave 3 tar for seg markedskommunikasjon, og til sist kommer besvarelsen inn på etikk og samfunnsansvar.

Utdrag

Oppgave 1.
Når en bedrift skal vokse finnes det flere modeller for dette. Vi skiller mellom konkurranse og vekststrategier. Strategier er planlagte handlinger for å nå de overordnede målene bedriften har satt seg. For å vise hvordan Ice.net kan stryke sin posisjon og vokse i markedet vil jeg ta utgangspunkt i Igor Ansoff sin ekspansjonsmatrise. Ekspansjonsmatrisen tar for seg fire strategier: markedsinntrenging, markedsutvikling, produksjonsutvikling og diversifikasjon.

...

Oppgave 2.
Distribusjon er et omfattende konkurransemiddel som påvirker bedriftens handlinger i fremtiden. Distribusjon handler om å lagre og forflytte varer fra produsent og ut til forbrukeren ved å lagre og transportere varer. Distribusjon omhandler også alle tiltak rettet inn mot å lagre og flytte varer fra produsent og frem til forbruker. Fagområdet omfatter fire fagområder:

...

Oppgave 3.
Ice.net kjørte en reklame som spilte på forbruker opplevelsen til Aleksander Øren som er IT-driftsansvarlig i Holte. Reklamen åpner med «ice.net har gjort at vi slipper å tenke på mobiltelefoni, rett og slett fordi det funker». Videre spiller reklamen på at «problemene forsvant da Holte fikk ny mobiloperatør».

...

Oppgave 4.
Etikk og samfunnsansvar er et felles begrep som handler om de uskrevne reglene vi forholder oss til. Vi kan si at etikk er normene. Moral vil da være individets etterlevelse av normene. Blir de fulgt eller ikke? Det er mye omtalt om bedrifter kun skal følge forbrukerens behov når mange millioner mennesker sulter og miljøkrisen står i kø... Kjøp tilgang for å lese mer

Ice.net | Tentamen i Markedsføring og ledelse 2 vår 2016

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Ice.net | Tentamen i Markedsføring og ledelse 2 vår 2016, har også lastet ned