"I Samme Verden" s. 13-46 & 367-402 - Religionsprøve

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Godkjent
 • 5
 • 1802
 • PDF

"I Samme Verden" s. 13-46 & 367-402 - Religionsprøve

Øvelse til Religionsprøve i Religion og Etikk. Kunnskaper blir tatt fra Religion og etikk, Vg3 - "I samme verden". Kunnskaper er fra s. 13-46 & 367-402.

Opggaven tar op emner som: det hellige, det religiøse landskapet globalt og nasjonalt, sekularisering, pluralisme, religionskritikk, religiøse samfunnskonflikter, de sju religiøse dimensjoner, riter og kult, religiøse fortellinger og panteisme/monoteisme/polyteisme.

Innhold

Hva sier dette sitatet om religionens rolle for enkeltmennesket? Er du enig eller uenig i utsagnets innhold? Er definisjonen funksjonell eller substansiell?

Gi en oversikt over det religiøse landskapet globalt og nasjonalt med tanke på religionenes utbredelse.
Hvordan forstår du begrepet religionskritikk? Og hvilken funksjon har fenomenet? Kan du nevne noen kjente religionskritikere som har satt sitt merke på historien?

Hvorfor er det viktig å forstå religioner både innenfra og utenfra?

Gi eksempler på religiøse samfunnskonflikter og forsøk å forklare de ulike partenes synspunkter.
Religionsboka opererer med Ninian Smarts teori om sju religiøse dimensjoner, bl.a. for å gjøre det mulig å sammenligne religioner. Kan du fortelle hva som ligger i de ulike dimensjonene?

Gi eksempler på hvordan religiøse fortellinger gjør seg gjeldene innen ulike religioner. Skal fortellingene forstås som sannhet eller som myter, har de bokstavelig eller symbolsk verdi?

Utdrag

"Hva er sekularisering og hvilke konsekvenser har økt sekularisering fått i Norge?
Sekularisering er en svekkelse av religionens betydning for samfunn og enkeltmennesker.

Sekulariseringen av Norge har ført til at kriken har mistet mye av sin makt i det offentlige rom og til en pluralisering av samfunnet med mange religiøse og ikke-religiøse alternativer som resultat.

Siden religionen har blitt en privatsak, har kirkens innflytelse også over enkeltmenneskets liv blitt mindre.

Mange steder har moderniseringen ført til en viss pluralisering av samfunnet og privatisering av religionen, men sekulariseringen har også møtt motreaksjoner i form av sakralisering.

Andre steder lever den gamle tradisjonelle religionen side ved side med moderne fenomener, dette er noe som er uvant for flest."... Kjøp tilgang for å lese mer

"I Samme Verden" s. 13-46 & 367-402 - Religionsprøve

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 19.10.2014
  ikke så mye til hjelp for min del
 • 15.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  11111111111111111111111111