Hytta - natur, kultur og klasse | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 vår 2015

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 6
  • 5
  • 1806
  • PDF

Hytta - natur, kultur og klasse | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 vår 2015

Få hjelp til dine eksamensforberedelser, lekser eller innleveringer med Studienetts besvarelse på eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 våren 2015. Temaet for denne eksamensbesvarelsen er hytta – natur, kultur og klasse.

I oppgave 1 sammenligner vi de to tekstene fra forberedelsesdelen, for å undersøke hvordan de kommuniserer hvilken rolle hytta spiller i norsk kultur.
Oppgave 2 dreier seg om hvordan verbale og ikke-verbale uttrykksformer i den vedlagte teksten spiller sammen for å kommunisere verdier i norsk hyttekultur.

Innhold

Oppgave 1: Sammenlign to tekster fra forberedelsesdelen, og bruk kommunikasjonsteori for å analysere og gjøre rede for hva tekstene kommuniserer om hvilken rolle hytta spiller i norsk kultur.

Oppgave 2: Den vedlagte teksten beskriver den norske hyttetradisjonen sett med øynene til en person med en annen kulturbakgrunn. Hvordan spiller verbale og ikke-verbale uttrykksformer sammen for å kommunisere verdier i norsk hyttekultur slik forfatteren ser dem?

Utdrag

Innledning
Den norske hytta betraktes av mange som et særnorsk fenomen. Her vil jeg sammenligne Dagbladet-kommentaren ”Hyttedrøm og virkelighet” av Karianne Bjellås Gilje med humorprogrammet Ylvis sin musikkvideo ”The Cabin”, for å undersøke hvordan de kommuniserer hvilken rolle hytta spiller i norsk kultur. Jeg vil legge mest vekt på det som er felles for de to tekstene. Det er særlig to ting: 1) hytta som nøkkelsymbol for norsk kultur og identitet og 2) romantiseringen av det ”enkle hyttelivet”.

Hytta som nøkkelsymbol
Begge tekstene (tekst forstått i vid forstand) spiller på hytta som en sentral del av norsk kultur. I Dagbladet-kommentaren får vi vite at ”Over halvparten av voksne nordmenn eier eller disponerer hytte” og at ”det blir stadig riktigere å betegne nordmenn som et hyttefolk”. Hytta, om det er mulig å definere ordet presist, er ikke annet enn en mer eller mindre primitiv fritidsbolig på fjellet. Men nordmenn flest assosierer nok mye mer til hytta enn dette. I Ylvis-videoen ser vi eksempler på noen vanlige assosiasjoner: peis, utedo, kortspill, osv.
Det er flere elementer i Ylvis-videoen som antyder at hytta har med noe ”særnorsk” å gjøre. Et eksempel på dette er det norske ordspillet...
---
Innledning
Den vedlagte teksten beskriver den norske hyttetradisjonen sett fra en person med en annen kulturbakgrunn. I denne oppgaven vil jeg si noe om hvordan verbale og ikke-verbale uttrykksformer spiller sammen for å kommunisere verdier i norsk hyttekultur. Jeg legger vekt på tre verdier: familiesamvær, nærhet med naturen og janteloven.

Verbal og ikke-verbal kommunikasjon
Verbal kommunikasjon er rett og slett kommunikasjon ved bruk av ord, enten skrift eller tale. I dette tilfellet er teksten til tegningene den verbale uttrykksformen. Ikke-verbal kommunikasjon er kommunikasjon som ikke består av ord. Det kan være kroppsspråk, klær eller bilder. I denne oppgaven består de ikke-verbale uttrykksformene av tegningene i vedlegget.

Familiesamvær
På den første siden står det: ”Hytte – The essential guide to the great Norwegian hytte”. Med teksten følger en tegning av en brun trehytte og en familie i hvite omgivelser. Hytten representerer en... Kjøp tilgang for å lese mer

Hytta - natur, kultur og klasse | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 vår 2015

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 30.11.2016
    Hjalp meg masse!! :)

Brukere som har lastet ned Hytta - natur, kultur og klasse | Eksamen i Kommunikasjon og kultur 3 vår 2015, har også lastet ned