Hydrologiske forhold i Eritrea

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 6
  • 6
  • 1924
  • PDF

Hydrologiske forhold i Eritrea

Her har du en oppgave som handler om det hydrologiske forholdet i Eritrea. Oppgaven svarer på kompetansemålet:

Kartlegge hydrologiske forhold og drøfte tilgang på ferskvann i et valgt område.

Oppgaven tar for seg forholdene som påvirker vannforholdene i Eritrea, samt vannforbruk. Aktuelle temaer er blant annet klima, nedbør og evapotranspirasjon, vannforsyning, grunnvann, elveløp, dammer og vannforbruk.

Lærers kommentar

Meget grundig og intressant oppgave

Innhold

Klima
Nedbør og evapotranspirasjon
Vannforsyningen I eritrea
Grunnvann
Elveløp
Dammer og demninger
Vannforbruk
Konsekvenser
Fremtidige mål og satsinger
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Eritrea er verdens nest yngste stat, kun Sør-Sudan er yngre. Landet dekker et område på 117,7 kvadrat kilometer og grenser til røde havet med en kystlinje på over tusen kilometer. Eritrea ligger på 12°-18° breddegrader nord for ekvator og utgjør sammen med Somali, Etiopia, Sudan og Djibouti Afrikas Horn, altså den nordvestlige spissen av Afrika . Felles for disse landene er at de sliter med vannkapasiteten, det er rett og slett ikke nok vann til landets innbyggere. Forskjellen fra Eritrea og nabolandene derimot er at mens de andre landene hovedsakelig er avhengig av overflatevann fra elver, er Eritrea nesten helt og holdent avhengig av grunnvann. Hvorfor har det seg slik? Og hva er konsekvensene av den vannmangelen landet står ovenfor i dag? Videre skal vi se på de hydrologiske forholdene i Eritrea og vannforbruket, samt drøfte om det på sikt vil være mulig å produsere nok drikkevann til hele Eritreas befolkning.

KLIMA
Selv om landet er lite i areal varierer Eritrea i høydemeter, og da også i temperatur. Lavlandet i sør er en del av Danakilørkenen, som noen steder ligger lavere enn havnivået, her ligger temperaturen på rundt 30° C gjennom hele året, men kan i noen tilfeller strekke seg opp mot 50°C. Området domineres av tørt klima med treløs steppe- og ørkenvegetasjon som en gjeldende faktor. Tørt klima er karakterisert ved at nedbøren er mindre enn den potensielle evapotranspirasjonen. Nedbøren som faller i dette området er så liten og her derfor så å si ingen betydelse for området. Klimaet spenner fra varme og tørre vinder i nærheten av Rødehavet til temperert sub-fuktighet i det østlige høylandet. Områdene langs kysten er særdeles tørre da langsgåendekystvinder fører til oppvelling av kjølig havvann som hindrer dannelse av lavtrykk langs kysten. I nord blir klimaet mer moderat når vi beveger oss i inn i høylandet som defineres som det etiopiske høylandsplatået, fordi det grenser til Etiopia. Høyden på de øverste toppene varierer fra 1500-2000 meter. Her er gjennomsnittstemperaturen på om lag 16°C. Vi finner også steppe vegetasjon i høylandet, men her er landområdene svært preget av jordbruk... Kjøp tilgang for å lese mer

Hydrologiske forhold i Eritrea

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.