Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 7
  • 1763
  • PDF

Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å bruke redokstitrering til å bestemme masseprosenten av hydrogenperoksid i en flaske gurglevann fra apoteket. I rapporten kan du finne beregninger som er nødvendige å kunne når man snakker om redokstitrering. I tillegg finner du god bakgrunnsteori om redoksreaksjoner og redokstitrering, samt balansering av redoksreaksjoner.
Rapporten er et bra eksempel på hvordan du kan strukturere kjemirapporten din. Her kan du se hvilke elementer som er viktige å ha med i en god kjemirapport.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 3.4 Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her. Rapporten gir deg dessuten svar på spørsmålene som stilles i studieboken.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

I en redoksreaksjon blir et stoff oksidert, og avgir elektroner, samtidig med at et annet stoff blir redusert, og mottar elektroner. Elektroner blir dermed overført fra det ene stoffet til det andre. I en redoksreaksjon finner vi altså en sammensetning av en reduksjon og en oksidasjon. Den oksiderte og den reduserte formen av et stoff utgjør til sammen et redokspar. Det er forskjellig hvilken evne atomer har til å bli redusert, eller oksidert, og disse evnene er oppsummert i spenningsrekka. I spenningsrekka er halvreaksjonene, dvs. den ene delen av en redoksreaksjon, skrevet opp som reduksjoner. Halvreaksjonene er rangert i rekkefølge etter hvor lett de kan reduseres, og dermed etter deres reduksjonspotensiale (Eo). Jo høyere reduksjonspotensiale, desto bedre evne til å bli redusert, og dermed bedre evne til å oksidere andre stoffer.

Redokstitrering er en spesiell form for titrering hvor det oppstår en redoksreaksjon i titreringskolben. Ved en slik titrering brukes en... Kjøp tilgang for å lese mer

Hydrogenperoksidinnholdet i en apotekvare | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.