Hvordan lek påvirker barns utvikling | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 4
  • 3
  • 1100
  • PDF

Hvordan lek påvirker barns utvikling | Artikkel

I denne oppgaven finner du en artikkel skrevet i faget Sosialkunnskap vedrørende hvordan lek påvirker barns utvikling. Til å starte med redegjøres det for Abraham Maslows behovspyramide og Erik Homburger Eriksons ”åtte aldere”. Dernest finner du en drøfting av hvordan barn leker og hvordan lek påvirker deres utvikling, både på godt og vondt.

Lærers kommentar

Godt innhold. Strukturen kunne vært bedre, og savnet litt mer om Lev Vygotskij og Maslow.

Utdrag

I denne faglige teksten, skal jeg drøfte og reflektere hvordan lek påvirker barn på godt og vondt. Det første jeg skal gjøre er å få et klart overblikk over Norge, og hvordan de kjente sosiologene har spilt en rolle i samfunnet i dag. Deretter vil jeg gå mer inn på hoveddelen, der jeg skal greie skrive om hvordan barn lærer av hva de gjør og barns utvikling. Til slutt skal jeg konkludere hva jeg har kommet frem til.

I dagens Norge har vi normer og regler vi skal følge. Disse levereglene begynner vi allerede å lære som babyer. Hvordan vi sosialiseres med hverandre som små, har stor betydning på hvordan vi blir når vi er i tenårene eller voksen. Det er viktig for små barn å tilfredsstille sine sosiale behov. Allerede i barnehagen kan man se at små barn lager et slags samfunn av alfa og beta barn. Abraham Maslows behovspyramide er veldig relevant når det er snakk om menneskers behov for sosialisering og andre grunnleggende behov. I denne teksten skal jeg ta for meg Erik Homburger Eriksons «åtte aldere», men jeg skal fokusere på barn fra ett til seks år, autonomi og initiativ fase.

I dagens samfunn er det viktig at barn får en sekundærsosialisering i ung alder og derfor er det normalt i Norge og levere ungen i barnehagen mens de voksene er på jobb. Samfunnet vil ha flest foreldre ut i jobb, og for å løse problemet slik at de voksene ikke blir hjemme å passer ungene. Formålet med barnehage er å gi barna under opplæringspliktig alder utviklings- og aktivitetsmuligheter... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvordan lek påvirker barns utvikling | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.