Hvor mye jern er det i stålull | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 5
  • 5
  • 1023
  • PDF

Hvor mye jern er det i stålull | Rapport

Dette er en kjemirapport i Kjemi 2 hvor formålet med forsøket er å bestemme masseprosenten av jern som finnes i stålull.

I resultatavsnittet kan du finne relevante, kjemiske beregninger som viser hvordan forfatteren kommer frem til masseprosenten av jern i 0,1 g stålull.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Utstyr
Fremgangsmåte
Figur
Resultat
Drøfting
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Hensikt:
Vi skal bestemme masseprosenten av jern i stålull.
Bakgrunnsteori:
I dette forsøket utførte vi en permanganattitrering. Det vil si at vi tilsetter en titrerløsning; permanganatløsning (KMnO4) i en annen løsning med ukjent konsentrasjon. Det skal foregå en redoksreaksjon i titrerkolben mellom titrerløsningen i byretten og løsningen med ukjent konsentrasjon, mens titrerløsningen har kjent konsentrasjon. Formålet i en redoksreaksjon er at elektronene oksideres (avgis) og reduseres (tas opp) av andre stoffer.
Titrerløsningen oksiderer løsningen med ukjent konsentrasjon. Det betyr at permanganationet, MnO4- tar lett opp elektroner og vil derfor ha det lettere å oksidere med andre stoffer. Titreringen må foregå i sur løsning for at det ikke skal dannes mangan(IV)oksid, MnO2 istedenfor mangan(II)ioner, Mn2+.
Løsningen med den ukjente konsentrasjonen i titrerkolben er fargeløse. Det tyder på at det er stoff i kolben og det blir lett å se fargeendringene fordi permanganat har en sterk fiolett farge. Videre tilsettes titrerløsningen fra byretten helt til kolben skifter til en svak rødfarge. Holder fargen seg i minst 30 sek, har vi nådd endepunktet. Ved endepunktet betyr det at stoffmengden ved titrerløsningen og den ukjente konsentrasjonen vil være like store. På den... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvor mye jern er det i stålull | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.