Hvilke konflikter møter homofile i dagens samfunn?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Psykologi 2
  • 5
  • 8
  • 1865
  • PDF

Hvilke konflikter møter homofile i dagens samfunn?

Her har du en oppgave i Psykologi 2 omhandlende de ulike konfliktene homofile møter i dagens samfunn. Problemstillingen som oppgaven forsøker å besvare lyder som følger: "Hvilke konflikter møter homofile på i dagens samfunn, i forskjell til før i tiden?" For å besvare problemstillingen ses det nærmere på faktorer som sosialisering og holdninger, forskning og religion.

Utdrag

«Konflikter er en naturlig del av samspillet mellom mennesker. De er en følge av at mennesker ønsker å stå for det de mener, og at det er spillerom for å gi uttrykk for ulike synspunkter. De kan være nedbrytende og lammende, men kan også medføre engasjement, vekst og forbedringer.» (helsekompetanse.no – 27.11.16).

Det å være homofil i dagens samfunn er ikke en lett byrde. Det sies at 1 av 10 er homofil, det vil si at i ett gjennomsnittlig klasserom på 30 personen, kan tre av de være homofile. Dette utgjør kanskje en liten del av din klasse, men en stor del av verdens befolkning. Det å være homofil er å være tiltrukket av en med det samme kjønn. Dette er for mange en synd, og noe som ikke er akseptert i dagens samfunn. Tidligere ble homofili sett på som en sykdom, og de fleste var imot dette. Det å være homofil i Norge i dag, er mye lettere enn det var for ett par tiår siden, men det er fortsatt veldig mye konflikter og uenigheter når det kommer til homofili.

Grunnet et veldig populært og omdiskutert tema, har jeg valg denne problemstillingen: «Hvilke konflikter møter homofile på i dagens samfunn, i forskjell til før i tiden?». Homofile møter på en del flere konflikter enn heterofile, og har det generelt vanskeligere i livet. ”En av fire homofile og lesbiske tenåringer i Norge sier de har prøvd å ta livet sitt.” (Christina Halvorsen,08.02.2007). Dette viser også at det bør gjøres noe, når det kommer til akseptering av homofili i verden i dag.

Mange homofile i dagens samfunn lever i skjul, ikke bare for andre, men også for seg selv. De lever i skjul bak en løgn om dets sanne jeg. Selv om deres seksuelle legning definerer seg som person, er det en del av deres identitet, og måten de selv fremstår som. Homofile får gjennomgå mange konflikter med seg selv, men de største konfliktene de møter på er fra andre medmennesker. Mennesker som velger å mene det å elske noen av det samme kjønn er feil, en synd, noe fælt og brutalt. Mennesker som velger å følge gamle tolkninger av deres religioner, og ikke høre på de nye tolkningene av deres religion.

Sosialisering og holdninger
Homofile i dagens samfunn har problemer med å sosialisere seg i samfunnet. Sosialisering kommer av å tilpasse seg til nåtidens samfunn, og lære å leve sammen med andre som en gruppe. Sosialisering utvikler individets personlighet. Homofile blir ofte påvirket av tertiær sosialisering, altså internett, film, aviser osv. De føler en tvang til å utrykke seg selv, og komme ut av det såkalte «skapet». Homofile finner ut om deres seksuelle legning i sekundær sosialiseringen til vedkommende, som er venner, fotballag, skolekamerater osv. Homofile vil ha det lettere å dele deres hemmelighet til sekundær sosialiseringen, enn til primær sosialiseringen, som er individets nærmeste. (Psykologi 2- Mennesket i gruppe og samfunn, 74)

Våre holdninger blir påvirket av sekundær sosialiseringen og våre sosialagenter, som er våre foreldre. Holdninger er våre innlærte atferdsmønstre som gjør at individer reagerer på mennesker, ting eller hendelser... Kjøp tilgang for å lese mer

Hvilke konflikter møter homofile i dagens samfunn?

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.