Hva Skal til For at Jern Ruster - Rapport i Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Godkjent
  • 2
  • 436
  • PDF

Hva Skal til For at Jern Ruster - Rapport i Kjemi

En rapport fra forsøket "Hva Skal til for at Jern Ruster?".

Hensikten med dette forsøket er å finne ut hva som skal til for at jern ruster. Min hypotese er at jern ruster mest i saltvann med tilgang på oksygen.

Innhold

Hva skal til for at jern ruster?
Teori
Hensikt
Utstyr
Fremgangsmåte:
Resultat
Konklusjon:

Utdrag

Utstyr: Til dette forsøket trenger man:
- Reagensglass stativ
- Seks reagensglass
- Vann
- Saltvann
- Syre (HCl)
- Parafin
- Spiker/stålull

Fremgangsmåte:
1) Hent frem alt utstyret.
2) Legg en spiker/en bit stålull i hvert av reagensglassene.
3) Fyll 2 av glassene med vann, to med saltvann og to med syre.
4) Legg et lokk av parafin på ett av glassene med vann, ett av glassene med saltvann og ett av glassene med syre.
5) La glassene stå et par dager før resultatet sjekkes... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva Skal til For at Jern Ruster - Rapport i Kjemi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.