Hva kan endre utenriks- og sikkerhetspolitikk i Norge? | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Hva kan endre utenriks- og sikkerhetspolitikk i Norge? | Temaoppgave

Denne temaoppgaven handler om utenriks- og sikkerhetspolitikk i Norge anno 2017. Temaoppgaven besvarer følgende spørsmål: Drøft hvilke faktorer som påvirker og kan endre norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i framtiden.

Oppgaven drøfter forskjellige relevante temaer, som bl.a. klimaendringer, terrorangrep, innvandring, konflikt og krig.

Oppgave:
Drøft hvilke faktorer som påvirker og kan endre norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i framtiden.

Studienetts kommentar

Der er ingen kilder i oppgaven.

Innhold

Innledning
Klimaendringer
Økt terrorangrep
Innvandring
Konflikt og Krig
Konklusjon

Utdrag

Innledning
Utenriks- og sikkerhetspolitikk har som mål i å ivareta stabilitet, suverenitet, territoriell integritet og politisk handlefrihet i Norge. Hva kan påvirke framtidens utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk i Norge i de kommende årene? Norsk utenrikspolitikk i dag er sentrert rundt en gruppe ting som kan rangere fra klimaendringer til terrorangrep og innvandring. Et eksempel på Norges sikkerhetspolitikk i dag kan være at politiet blir mer bevæpnet som et resultat av økt terrortrussel i Norge. Norge er i dag innblandet i en rekke konflikter, sånn som Syria for eksempel. Norge er også en del av en rekke internasjonale organisasjoner; NATO og FN. Men kan det hende at terrortrusselen blir større? Må vi begynne å ta mer ekstreme tiltak for terror, klimaendringer og uro i andre land? Burde det være tillatt at vi blander oss mer og mer inn i andres konflikter, eller burde vi til å trekke oss tilbake? Hvilke tiltak vil fremtidens regjering ta for at vi skal bo i et trygt, og velstående land? I denne oppgaven skal jeg komme fram til hva som kan potensielt forsterke utenriks- og sikkerhetspolitikk eller kanskje det motsatte.

Klimaendringer
I Norge har klimaendringer bestandig vært en av de største temaene for diskusjon. Mange politikkere og naturforskere hevder at dette er muligens den største utfordringen mennesker i dag står overfor. Dette skyldes av økt CO2 i atmosfæren som kunne ha spilt en rolle i økt temperatur rundt hele kloden. Om disse påstandene er sanne, står verden overfor en utfordring som aldri har... Kjøp tilgang for å lese mer

Hva kan endre utenriks- og sikkerhetspolitikk i Norge? | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.