Husker du? fra kap. 11 i Alle tiders historie VG3 | Oppgaver fra læreboka

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
 • Historie
 • Godkjent
 • 7
 • 2104
 • PDF

Husker du? fra kap. 11 i Alle tiders historie VG3 | Oppgaver fra læreboka

I denne oppgaven finner du svar på husker-du-oppgaver fra kapittel 11 "Mellomkrigstiden" i Alle tiders historie VG3 - Påbygging. Oppgavene tar for seg alt fra den russiske revolusjonen, børskrakket, det tredje riket og opptakten til en ny krig. I tillegg får du til å begynne med noen viktige oppsummeringer om mellomkrigstiden.

Utdrag

1. Hva var de dypereliggende årsakene til revolusjonen?
Årene før revolusjonen hadde den russiske tsaren og regjeringen prøvd å industrialisere landet, og etter å ha tapt krigen mot Japan i 1905 gikk det sjokkbølger igjennom landet. Fattige landarbeidere strømmet til industribyene og lav lønn og fattige levekår var en hriin

2. Hva skjedde i mars 1917?
I februar abdiserte Tsaren og i mars ble en ny midlertidig regjering dannet, og de lovte at krigføringen skulle fortsette og at det skulle skrives nyvalg. Løftet om videre krigføring gjorde at regjeringen mistet støtte og det dannet seg sovjeter (arbeidere) et russisk ord for råd. De tok etter hvert over fabrikkene og deler av jernbanen, og klarte flere steder å styre matforsyningene til byene. Dermed var det to maktsentre i Russland; den midlertidige regjeringen og sovjetene.

3. Hvem var Lenin, og hvilken rolle spilte han?
Vladimir Lenin var en revolusjonær marxist og han hadde en ledende rolle innenfor spillet, og hadde tatt kontrollen over sovjetene i de største byene sammen med tilhengerne sine. Han hadde enkelte militære enheter å støtte seg på, blant annet matrosene fra flåtebasen Kronstadt, som hjelp til å erobre Vinterpalasset natten til 25. oktober 1917.

4. Hva skjedde under borgerkrigen 1917-1922?
Motstanden mot bolsjevikene startet rett etter at Lenin tok kontrollen over Petrograd, og «de hvite» som var antibolsjeviske og rester av tsarens hær samlet seg. De hvite fikk uventet bistand fra ententestatene, og Franske, Britiske og amerikanske soldater ble landsatt, siden storstatene fryktet at det nye styret ville samarbeide med Tyskland. Leo Trotskji var en av Lenins nærmeste medarbeidere, fikk i oppdrag å reise en hær som kunne ta opp kampen mot de vite.

5. Hva var krigskommunismen og NEP?
Krigskommunismen, en vanlig betegnelse for den økonomiske politikk i Sovjet-Russland 1918–20, da det var borgerkrig med utenlandsk intervensjon. I 1921 ble det i stedet for tvangsrekvireringene innført en skatt i form av matvarer for bøndene, og krigskommunismen ble erstattet av den nye økonomiske politikk (NEP).

6. Hvilke følger fikk kollektiviseringen av landbruket?
Siden industrien var avhengig av energi, råvarer og billig arbeidskraft, og ledelsen i Moskva så en stor svikt i matproduksjonen, bestemte de seg for å kollektivisere landbruket. Dette endte med var at bøndene måtte gi fra seg dyr og land de eide

7. Hvordan lyktes industrialiseringen av Sovjetunionen?

8. Hva var Moskvaprossessene?
Stalin samlet all makt ved seg og en bølge med rettssaker i 1936-38 som ble kalt for Moskvaprosessene, som endte med at ofrene som regel ble dømt til dødsdom. Ofte var dette ledende politikere, offiserer, vitenskapsmenn og kunstnere.

Side 305
1. Hva var årsakene til Black Thursday i 1929?
Black Thursday i 1929?
Verdien på noe aksjer falt, og meglerne forsøkte å kvitte seg med dem ved å senke prise. Det skapte usikkerhet om ikke også alle andre aksjer var priset for høyt. Panikken spredte seg etter hvert som stadig flere aksjer ble lagt ut for salg. Folk kunne så ikke betale bankavdragene sine og mistet hus og hjem. En rekke banker kollapset. Ofte prøvde de først å inndrive lånene de hadde gitt til næringslivet. Det skapte en bølge av konkurser... Kjøp tilgang for å lese mer

Husker du? fra kap. 11 i Alle tiders historie VG3 | Oppgaver fra læreboka

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.03.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Inneholder de fleste svarene, men det er 1 eller 2 som mangler.