Hurtighetstrening i Treningslære | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Treningslære 1-2
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 1514
  • PDF

Hurtighetstrening i Treningslære | Sammendrag

Her har du et grundig sammendrag av kapittelet "Hurtighetstrening" i læreboken "Treningslære" av blant annet Asbjørn Gjerset. Sammendraget starter med å forklare hva hurtighet er, for deretter å gå nærmere inn på de 4 egenskapene reaksjon, akselerasjon, maksimal hurtighet og utholdende hurtighet. Videre kommer sammendraget inn på retningslinjer for hurtighetstrening, og dessuten finner du et eksempel på treningsmetoder innen hurtighet for håndball. Avsluttende ses det på hovedvirkningene ved hurtighetstrening.

Innhold

Reaksjon
Akselerasjon
Maksimalhurtighet
Utholdene hurtighet
Hvorfor trenger du hurtighet?
Faktorer som har betydning for hurtighet
Retningslinjer for hurtighetstrening
Eksempler på treningsmetoder innen hurtighet
Hovedvirkninger av hurtighetstrening

Utdrag

Hurtighet er muskelens evne til å skape størst akselerasjon, som vil si hastighetsendring per tidsenhet. Når vi tenker på hurtighet tenker vi først å fremst på når det gjelder å løpe fort, men hurtighet kan vi se i mange idretter med forskjellige bevegelsesmønster. Eks: En fotballspiller må være rask for å kunne løpe fra seg en spiller under angrep eller rekke en ball. I mange idretter er det viktig å være hurtig, men felles krav er raskebevegelser og raskebevegelses forandringer i alle retninger.
 
Det er fire egenskaper som er viktige når man trener hurtighet,
• Reaksjon
• Akselerasjon
• Maksimal hurtighet
• Utholdende hurtighet
 
Reaksjon
Reaksjonshurtighet er evnen til å oppfatte og tolke signaler riktig og hurtig. For en sprinter er det viktig å reagere hurtig på startskuddet. Denne evnen blir målt i reaksjonstid, som er tiden fra et signal blir gitt til bevegelsen starter. Bevegelsestiden er tiden fra det første tegnet på bevegelse til avslutningen av bevegelsen.
 
Eks: I starten på en 100 meter regner vi bevegelsestiden fra det bakre beinet starter frasparket mot startblokken og til dette beinet blir satt i bakken. Summen av reaksjonstiden og bevegelse tiden kaller vi responstiden.
 
Vi har to typer reaksjoner
 
Enkel reaksjon: Startskudd ved sprint
Sammensatt reaksjon: en målvakt i håndball må reagere før ballen kommer i mål. Det handler om å lese spillet og tolke hvilken handling som kommer til å komme.
 
Akselerasjon (hastighetsendring per tidsenhet)
Akselerasjonshurtighet er evnen til å raskets mulig komme opp i toppfart. I et sprintløp begynner akselerasjonsfasen idet bakre bein starter frasparket mot startblokka, og slutter når utøveren når sin maksimale hastighet.  I de ulike ballspillene er selve startakselerasjonen svært viktig. Det å være på ballen først og det å få et forsprang kan være avgjørende.
 
En gjenstand eller en person gis også akselerasjon. Ball-spillere må stadig foreta oppbremsinger, retningsforandringer og vendinger, samtidig når ballen skytes gis den akselerasjon.

Maksimalhurtighet
Maksimalhurtighet gir utrykk for en utøvers toppfart. Etter at en maksimal hastighet er nådd greier en sprinter som regel å holde denne farten i 30-40 meter. I ballspillene er akselerasjonshurtigheten viktigere enn den maksimale løpshurtigheten... Kjøp tilgang for å lese mer

Hurtighetstrening i Treningslære | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.