Hovedtyper av Bergarter | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geografi
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 472
  • PDF

Hovedtyper av Bergarter | Sammendrag

En kort oversikt over de tre hovedtypene bergarter i Norge, med bildeeksempler.

De tre typene som gjennomgås er; eruptive bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter.

Innhold

Berggrunnens bergarter
Eruptive bergarter (vulkansk)
Sedimentære bergarter (ytre krefter)
Metamorfe bergarter (omdannet)

Utdrag

Det er tre hovedtyper bergarter; Eruptive bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter. Disse er alle bygd opp slik: grunnstoffermineralerbergarter, men dannet på ulike måter.

De eruptive bergartene kan vi igjen dele inn i tre undergrupper; Dagbergarter, gangbergarter og dypbergarter... Kjøp tilgang for å lese mer

Hovedtyper av Bergarter | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.