HomeFood - prisstrategier, markedsundersøkelse og merkevarebygging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 13
  • 3723
  • PDF

HomeFood - prisstrategier, markedsundersøkelse og merkevarebygging

Dette er en prøvebesvarelse i Markedsføring og ledelse 2 som tar utgangspunkt i kapittel 4, 5 og 6 i læreboken Visjon 2. Spørsmålene som ble gitt på prøven dreide seg om bedriften HomeFood, og i besvarelsen finner du redegjørelser for både prisstrategier, markedsundersøkelser og merkevarebygging i forbindelse med bedriften.

Lærers kommentar

Full pott på begge oppgaver, men altfor tynt på den siste.

Utdrag

1. De ønsker råd angående prisstrategier. Ta utgangspunkt i begrepene psykologisk prising, priselastisitet og prisstrategi, og gjør rede for hvordan disse kan brukes i HomeFood sin prisfastsetting.

For å gi HomeFood råd angående prisstrategier og hvordan disse kan brukes i deres prisfastsetting, så vil jeg introdusere hvor viktig pris er for forbrukerne og bedriften og deretter introdusere noen sentrale begreper.

Pris er et av de aller viktigste konkurransemidlene, og er også et konkurransemiddel som ofte brukes. Det er relativt enkelt å bruke pris som et hyppig konkurransemiddel, i tillegg går det raskt og det er enklere å konkurrere med prisen enn å forandre på selve produktet. En ulempe ved konkurransemiddelet er at konkurrentene også kan bruke pris aktivt, og vil derfor kunne svare om du setter ned prisene. Dersom prisreduksjon blir brukt aktivt, så kaller man det en ”priskrig”. Vi kan for eksempel se på priskrigene mellom matkjedebutikkene rundt høytider som påske og jul. Denne situasjonen reduserer bransjens inntjening og resultat, og er ofte gode nyheter for forbrukerne. Ofte kompenserer matvarekjedene ved å sette opp prisene på andre ordinære varer.

Ved psykologisk prissetting så ser man på målgruppen i samfunnet og setter prisen til hva forbrukerne er villige til å betale. Derfor må man se på hva målgruppen tenker på som dyrt og billig. Man setter en pris som virker lavere for forbrukeren, for eksempel 999,- istedenfor 1000,-. Innenfor psykologisk prising så har vi to andre begreper. Prisfølsomhet og terskelverdi.

...

1. HomeFood ønsker å vokse og etablere seg i Asker og Bærum. De ønsker derfor å gjennomføre en markedsundersøkelse. Gi en vurdering av hvilke datainnsamlings- og utvalgsmetoder som er aktuelle for denne markedsundersøkelsen.

Markedsundersøkelse av HomeFood
En markedsundersøkelse kan defineres som et verktøy, eller en prosess der organisasjonen gjennom problemformulering og innsamling og analyse av data får informasjon om arbeidsbetingelsene. En markedsundersøkelse kan med en godt gjennomarbeidet problemstilling gi svar på et markedsføringsproblem bedriften står ovenfor, gi grunnlag for å fastsette mål og måle effekten en markedskampanje har på forbrukerne. I tillegg til at en markedsundersøkelse kan være svært kostbart, så kan det være vanskelig å velge riktig datainnsamlings- og utvalgsmetode som er nødvendig for bedriften. Siden markedsundersøkelsen er sentral når man senere velger strategi i markedet, så burde undersøkelsen være godt gjennomtenkt, utarbeidet og utført.

I en markedsundersøkelse har vi 5 følgende arbeidsfaser:

1. Problemfasen
2. Valg at utforming
3. Valg av innsamlingsmetode
4. Bestemme utvalg
5. Analysere og rapportering

Formålet med en markedsundersøkelse er å skaffe informasjon som gjør at du kan velge en best mulig strategi i fremtiden. Samtidig vil markedsundersøkelsen kontrollere resultatet av tidligere beslutninger, og man kan da vurdere hvor vellykkede de har vært eller eventuelle endringer som må gjøres. Ved en gjennomført markedsundersøkelse har man sett på eventuelle utfall av valgene en tar og hva som blir resultatet.

I den første fasen lager bedriften en problemformulering. Dette er den viktigste fasen av alle, og sier noe om hvordan man videre skal arbeide i undersøkelsen. Problemformuleringen skal være konkret, realistisk og være avgrenset. Etter at du har fått en problemformulering så kommer neste arbeidsfase: Valg av utforming. I denne fasen bestemmer bedriften seg for hva slags type markedsundersøkelser den skal gjennomføre. Man fastsetter videre arbeidsoppgaver for markedsundersøkelsen, og man velger mellom utforskende-, beskrivende- og sammenlignende utforming.

Etter en innføring i arbeidsfase 1 og 2 vil jeg nå introdusere fase 3 og 4, og vil fokusere på disse to leddene i min markedsundersøkelse.

Etter å ha bestemt utformingen av markedsundersøkelsen, så må bedriften finne ut hvordan man skal samle inn informasjonen. Det finnes to hovedformer for datainnsamling: Sekundær- og primærundersøkelser.

...

1. HomeFood skal nå ekspandere, og ønsker å få bedre innsikt i merkevarebygging og vil at du skal drøfte merkevarebyggingens funksjon og rolle i produktbeslutninger. De ønsker også ris og ros for de valgene de allerede har tatt og tar gjerne imot forbedringsforslag.

Merkevarebygging
Merkevarebygging er en type strategi vi kan benytte for å skille produktene våre fra konkurrentenes produkter, og for å øke produktenes verdi sett med forbrukernes øyne. Strategiene går ut på å gi produktet en merkeverdi. Vi knytter den amerikanske markedsføringseksperten Philip Kotler opp mot begrepet. Når merkevarer har spesielle plasser i bevisstheten vår, er dette på grunn av produsentens drevenhet innen merkevarebygging. Dersom en merkevare er godt kjent for forbrukerne, og varer over en lengere periode, så kaller man det en merkevare. Det motsatte vil være et varemerke, hvor bedriften kanskje ikke er etablert god nok blant forbrukerne... Kjøp tilgang for å lese mer

HomeFood - prisstrategier, markedsundersøkelse og merkevarebygging

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned HomeFood - prisstrategier, markedsundersøkelse og merkevarebygging, har også lastet ned