Historisk portrett av Napoleon Bonaparte

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • 5
 • 2
 • 794
 • PDF

Sammendrag: Historisk portrett av Napoleon Bonaparte

Sammendrag om Napoleon Bonaparte som drøfter hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket hans tenkemåte og handlinger. Det legges vekt på å bruke kilder på en kritisk og relevant måte.

Lærers kommentar

Veldig bra! Du behersker svært godt balansegangen mellom å være selvstendig og å bruke kilder i teksten din. En god regel er å skrive uavhengig av kilder i innledning og avslutning, akkurat slik du gjør! Kildene du bruker er pålitelige, og du refererer godt til dem i teksten (ett tilfelle det mangler). Du greier å holde fokus i nesten hele oppgaven, men glipper litt når du skriver om utenrikspolitikk, da kommenterer du ikke i hvilken grad dette er i tråd med opplysningsfilosofien.

Du har en eksemplarisk kildeliste!

Innhold

Innledning
Presentasjon av Napoleon Bonaparte
Den franske revolusjon
Opplysningstidens påvirkning av Napoleon
Årene etter Napoleons kroning
Napoleons endelige nederlag
Konklusjon
Kilder

Utdrag

Navnet Napoleon er ofte forbundet med makt, og de fleste har hørt ett eller annet om denne mektige mannen Napoleon. Det er ingen tvil om at Napoleon var en mektig mann, men hvordan ble han det? Hva gjorde han? Hvordan påvirket han samfunnet i sin tid, og ikke minst; hvordan var han påvirket av samtidens ideer og forhold?

Napoléon Bonaparte ble født 15. august 1769, på Korsika. Familien hans tilhørte lavadelen, og dette førte til at Napoleon hadde lettere for å studere enn andre korsikanere på den tiden (www.wikipedia.no). Allerede som tiåring begynte Napoleon på krigsskole, og som sekstenåring var han blitt løytnant (Mykland, s.193)... Kjøp tilgang for å lese mer

Historisk portrett av Napoleon Bonaparte

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 24.02.2014
  Dett var god hjelp til historieoppgaven min.
 • 26.05.2016
  Oppgaven begynner bra, med å svare på hva som påvirket Napoleon. Nyttig.
 • 25.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en veldig nyttig tekst.
 • 22.05.2014
  denne var utrolig flott, hjalp meg masse!