Historieprøve | Eldre historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 1578
  • PDF

Sammendrag: Historieprøve | Eldre historie

Besvarelse av prøve i Eldre historie, som knytter seg til boken Portal og kapitlene om Jeger- og sankersamfunn, Jordbruks-revolusjonen og Antikkens Hellas.

Lærers kommentar

Nesbru videregående skole
ELDRE historie Oktober 2014
Kap 3, 4 og 6 ********* 5+

Oppgave 1
Jeger og sanker-samfunnet
5+
BRA : Du får frem hvordan de første menneskene levde, hva de sanket og hvordan de fordelte makten. Du er tydelig og konkret og har en god oppbygging av oppgaven.

Oppgave 2
Jordbruks-revolusjonen
5-
Også her viser du at du har tilegnet deg mye kunnskap. Og også her er du flink til å få frem hva som skjer og i hovedsak også betydningen av det som skjer.

Oppgave 3
Antikkens Hellas 5+
Bra! Også her viser du at du har tilegnet deg mye kunnskap. Det beste er likevel at du bruker denne kunnskapen til å presentere stoffet på en god og oversiktlig måte og at du bruker det du har tilegnet deg av kunnskap til å diskutere dagens demokrati.

Elevens kommentar

Dette bør du jobbe med for å bli bedre i faget eldre historie:
• Dette var veldig bra:
Fortsett det gode arbeidet med å tilegne deg kunnskap og til å presentere stoffet på en god og oversiktlig måte
• Alltid lurt å presentere stoffet i kronologisk rekkefølge; Først da får vist hvordan de ulike hendelsene henger sammen og påvirker hverandre.
• Husk å bruke og forklare alle faguttrykk

Innhold

1. Slektsskapssamfunnet
2. Jordbruksrevolusjonen
3. Gjør rede for det politiske systemet i Hellas

Utdrag

De første menneskene på jorden kom til for mer ene 150.000 år siden, disse menneskene levde av sanking og jakt. Alle disse menneskene som levde av sanking og jakt, levde helt likt rundt om på jorden. Altså menneskene produserte ingenting av mat, men i stedet høstet de av det naturen ga fra seg. For disse menneskene var jordbruk og husdyr helt ukjent. Samt flyttet gruppene på seg hele tiden avhengig av hvor maten var. Dette gjorde det veldig vanskelig å ha barn med.

Under denne tiden levde menneskene under et slektsskapssamfunn med grupper på 25-100, hvor gjensidighet var ekstremt viktig... Kjøp tilgang for å lese mer

Historieprøve | Eldre historie

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.