Presentasjon | Martin Luther

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 2
  • 594
  • PDF

Sammendrag: Presentasjon | Martin Luther

Denne oppgaven er skrevet som et manus til muntlig framføring i Historie, Vg2 om Martin Luther.
Oppgaven kommer inn på oppveksten hans og hva som skjedde da Luther hengte opp de 95 teser og startet reformasjonen, Luther ble bannlyst og dømt fredløs.

Lærers kommentar

"Frammføringen din var fin og du bruker mye innlevelse. I og med at frammlegget kun skulle vare 5-7 min har du med det mest relevante. Ønsket kanskje at du ikke skulle ha med oppveksten, siden det ikke er "det vi kjenner Martin Luhter for". Men innholdet er fint og Ppt din er enkel og oversiktlig. Du har nådd høy måloppnåelse."

Elevens kommentar

Hvis dette skulle vært en eksamen, eller en større oppgave ville jeg gått mer inn på selve historien. Jeg har bare skrevet ganske enkelt om hva som skjedde hvor. Kunne beskrevet mer.

Utdrag

"Martin Luther:
Martin Luther var en tysk munk som levde i senmiddelalderen i 1483 til 1546. Han vokste opp med stor religiøsitet der det var stor frykt for Gud og Djevelen. I barndommen lærte han raskt at hardt arbeid var viktig.

Som ung opplevde han et tordenvær, som skal ha vært årsaken til at han ønsket å bli munk, da han bedde til Gud og sa at hvis han overlevde uværet, skulle han bli munk. Oppveksten han hadde mye og si om hans framtid og det var muligens avgjørende for det som kom han i møte."... Kjøp tilgang for å lese mer

Presentasjon | Martin Luther

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.