Sammendrag av kap 12-15 i Portal

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 17
 • 9025
 • PDF

Sammendrag av kap 12-15 i Portal

Sammendraget inneholder det viktigste fra kapittel 12,13,14 og 15 i boka Portal. Gir en oversikt over de første menneskene og sivilisasjonene samt økonomi og handel i førkapitalistisk tid.

Elevens kommentar

Det er fakta som man kan øve seg på før prøven.

Innhold

Kap. 12:
De kom på hester og kameler
Indoeuropeerne og India
Indoeuropeerne i India
Det mangfoldige India
Araberne- Muhammed og Islam
Arabernes storhetstid
Mongolene
Kontakt langs silkeveien- Marco Polo og Ibn Battuta
Nomadene blir muslimer
Det osmanske riket og mogulriket
Toleranse og sensur
Kina
Konfutsianismen
Kina som enhet
Mandarinstyret
Dynastiets vekst og fall
Teknologi og handel
Tilbake til de kinesiske verdiene
Nomadene overtar igjen
Japan
Afrika sør for Sahara- Naturen påvirker historien
Statsdannelser i Vest- Afrika
Bantuene og Riker i Øst- Afrika
Kap. 13
Handel og økonomi i førkapitalistiske samfunn- Ulike former for handel
Mynter og investeringer
Hvem var rikest i Eurasia?
Hell med klima og naturforhold
Høyere levestandard i Europa?
Europeisk plyndring og utbytting av andre
Den protestantiske etikken og kapitalismen
Forholdet mellom herskere og kapitalister
Forspillet i middelalderen
Den handelskapitalistiske fasen
Konger og kapitalister slo seg sammen
Krig som økonomisk drivkraft
Forholdet mellom herskere og kapitalister var viktigst
Kap. 14
Møtet med aztekerne
Årsaken til erobringen
De nye herskerne
Inkariket
Steinalderssivilisasjoner
Folketapet
Nybyggerne i Nord- Amerika og Australia
Kap. 15

Utdrag

Historie prøveøving uke 12
Kap. 12:
To former for tributt samfunn i verden før år 1500: Den første lå rundt de store elvene i Asia og Nord – Afrika og var basert på produktiv jordbruk drevet av bofaste bønder. De første sivilisasjonene i Egypt, i Mesopotamia, rundt elva Indus og i Kina er eksempler på slike tributtsamfunn. Den andre formen var riker som ble erobret av nomader, for eksempel mongolene og araberne.
Bøndene og nomadene levde svært ulikt:
Bøndene vare avhengige av fruktbart jord, vann og passe temperatur for å overleve... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag av kap 12-15 i Portal

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 30.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks
 • 28.05.2014
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 • 28.10.2013
  Tusen tusen takk!!!!!