Historie: Drabantbyer i Oslo - Etterkrigstid

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Historie og filosofi 2
  • 6
  • 8
  • 3307
  • PDF

Historie: Drabantbyer i Oslo - Etterkrigstid

Historietekst om etterkrigstiden i Oslo, som tar for seg påstanden: "Drabantbyene løste den umiddelbare boligmangelen etter andre verdenskrig, men har brakt med seg uforutsette, negative konsekvenser". Oppgaven var å skrive en drøftende tekst om situasjonen i Norge etter krigen. Vi kunne velge problemstilling og tema helt selv, men måtte godkjenne med læreren.

Lærers kommentar

Svært god drøftning, men enkelte formuleringer kunne vært bedre. 6 fordi: Det er drøftningsdelen som er viktigst i "Historie og filosofi" og derfor trakk ikke språket noe ned.

Utdrag

Denne oppgaven handler om Oslos drabantbyer i det 20. århundre, som både i nyere og eldre tid har vært utsatt for en del kritikk.
Teksten vil gå utfra påstanden: Drabantbyene løste den umiddelbare boligmangelen etter andre verdenskrig, men har brakt med seg uforutsette, negative konsekvenser.
Med ”drabantbyer” menes de små bysamfunnene preget av høyhus, blokker og rekkehus, utenfor Oslos kjerne, som vokste frem på 1950-tallet og utover.
Av hensyn til plass har dessverre en del temaer (innvandring, mentale forstyrrelser etc.) måttet sløyfes og en del tekst i de tre drøftingsdelene, især den siste, har måttet komprimeres eller forkastes på bekostning av en del informasjon og argumenter.
Først vil det komme en kort bakgrunnsdel. De tre hoveddelene vil deretter ta for seg henholdsvis: miljø og kommunikasjon, kritikk mot ”sovebyene” og sosiale problemer for barn og unge... Kjøp tilgang for å lese mer

Historie: Drabantbyer i Oslo - Etterkrigstid

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 24.01.2014
    akkurat det jeg lette etter! Fikk utrolig god inspirasjon til fagskrivingen min i historie!