HIKE AS - Kompetanseutvikling | Analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 6
 • 3
 • 748
 • PDF

HIKE AS - Kompetanseutvikling | Analyse

Oppgave som ser på bedriften HIKE AS og hvordan deres satsing på kompetanseutvikling bidrar til fordeler både for bedriften og for den enkelte ansatte.

HIKE - Økonomi og ledelseeksamen Høst 2010 oppgave 4:

Oppgave 4 – Personalarbeid og kompetanseutvikling
a) Beskriv hvilke fordeler en slik satsing kan ha for HIKE AS og for den enkelte ansatte.

Lærers kommentar

Du skriver særdeles godt. Du setter deg grundig inn i casen og du fletter teori og case gjennom hele besvarelsen. Kvaliteten på svarene dine viser høyt nivå på refleksjon og du evenr å skrive det lett forståelig.

Utdrag

Ettersom HIKE selger utstyr til klatring, friluftsliv, telemarkskjøring, toppturer og kiting, vil de som det skrives i situasjonsbeskrivelsen, være behov for høy kompetanse hos medarbeiderne i bedriften. Oppgave 4 forteller om en bedrift som i alle år har vært svært opptatte av kompetanseutvikling. Kompetanse er et individs evne til å utføre en oppgave på riktig måte. Kompetanse kan sees på som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og oppførsel brukt til å forbedre ytelse, eller evne til å utføre en gitt rolle.

Kompetanseutvikling handler altså om å oppdatere og videreutvikle kompetansen til medarbeiderne, slik at de kan mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder. Generelt sett kan dette være et behov grunnet for eksempel rask teknologisk utvikling, økt internasjonalisering og større miljøbevissthet. For HIKE kan dette bety blant annet at medarbeiderne må ha kunnskap om det aller nyeste innenfor kiting... Kjøp tilgang for å lese mer

HIKE AS - Kompetanseutvikling | Analyse

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastisk :DD:DDDD