Heldagsprøve i kommunikasjon og kultur

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kommunikasjon og kultur 3
  • 5
  • 7
  • 2625
  • PDF

Kommunikasjonsanalyse: Heldagsprøve i kommunikasjon og kultur

Heldagsprøve i kommunikasjon og kultur. Tentamenen tar for seg temaer som stereotyper og sosiale medier.

Heldagsprøven er en besvarelse på en tidligere gitt eksamensoppgaven, og egner seg derfor godt som inspirasjon før eksamen i kommunikasjon og kultur.

Lærers kommentar

Plusspoeng for god drøfting, kreative løsninger og mottakerbevisst besvarelse.

Innhold

Oppgave 1: Et mangfoldig Norge
Oppgave 2: Et rosenrødt bilde av tilværelsen?
- ”Hvor mange followers har du på instagram a?”
- Identitetsskapende på feil premisser?
- Kultur og sosiale medier
- Supergenerasjonen
- Kommunikasjonens muligheter og begrensninger
- Kommunikasjonsmodeller
- Globaliseringens mange ansikter
- "Fake a smile"
- "Er ikke du hun fra..?"
- "Kampen om flest followers"
- Fordommer overalt
- Framsnakking
- Vi lever i år 2014
Kilder

Utdrag

Kulturen vi er en del av er helt klart med på å prege hvordan vi fremstiller oss selv på sosiale medier. Kulturen gjør seg også gjeldende på så mange ulike arenaer, som aktiviteter, åndsarbeid, arv og minne, livsform og et menigsfellesskap. Ved å bruke ulike kulturbegreper ser vi at en kultur skaper en felles målestokk og er med på å forklare hvorfor folk handler som de gjør... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve i kommunikasjon og kultur

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 31.05.2014
    ojhoijoijojøoijøoijoijojo