Heldagsprøve i Rettslære | Erstatning og avtalelov

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • 4
  • 4
  • 1537
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Heldagsprøve i Rettslære | Erstatning og avtalelov

Besvarelse av heldagsprøve i Rettslære. Besvarelsen inneholder fire oppgaver, en om avtaleloven i forhold til kjøp av en scooter, en oppgave om erstatning i forbindelse med tvist om rengjøring, og deretter to oppgaver med tvister innenfor avtalelov.

Lærers kommentar

1) Her må du forklare hva slags fullmakt det er -politiet kan du holde utenfor, bra ellers! 2) denne er greit løst 3) Sjekk grensen og instruksen - forklar konsekvensen 4) her må du forklare grundigere hovedspørsmålet - akseptfristen - hvordan den beregnes og hvor lang den er. Du skriver bra!

Elevens kommentar

Utføre lærerens kommentarer til oppgaven (som det står over)

Innhold

Oppgave 1)
I denne oppgaven er det en juridisk tvist mellom Lisa Li, Lars Li og Ben Zin. Lisa Li mener hun ikke er bundet til avtalen om kjøp av scooter.

Oppgave 2)
Denne tvisten omhandler rengjøringsfirmaet RenVask AS, elektronikkforretningen VinnSpill AS, renholderne Lage Spillum og Reidun Reen.

Oppgave 3)
I denne tvisten foreligger det et juridisk spørsmål mellom Tove Larsen og Marve Voie.

Oppgave 4)
Rettstvisten omhandler selskapene Solprodukter AS og Magnussen & Co.

Utdrag

Oppgave 1)
I denne oppgaven er det en juridisk tvist mellom Lisa Li, Lars Li og Ben Zin. Lisa Li mener hun ikke er bundet til avtalen om kjøp av scooter. Ben Zin avviser dette. Derfor reiser tvisten følgende spørsmål; Foreligger det en bindene avtale mellom partene? For å løse oppgaven bruker vi avtaleloven fra 1918, første kapittel om avtaleinngåelse.

I denne tvisten er det et fullmaktsforhold. Lisa Li er fullmaktsgiver og broren Lars som har fått i oppgave å kjøpe scooteren er fullmektig. Hun skriver i en tekstmelding til Lars at hun gir sin bror, Lars Li, myndighet til å opptre og handle i Lisas vegne til å kjøpe en scooter. Jfr. § 10. Kriteriene for å oppnå en fullmektig rettshandel er at fullmektig har opptrådt i fullmaktsgiverens navn, noe Lars gjør ved å vise Ben Zin meldingen fra Lisa. Avtalen må også ligge innenfor fullmaktens grenser, det vil si at Lars må følge avtalen slik at den er i samsvar med fullmakten. Kriteriet som var i fullmakten var at scooteren skulle være i god stand. Vi får oppklart at den var i meget god stand. Etter det som Lisa skrev i fullmakten må det sies at Lars har handlet innenfor «fuldmagtens grænse».

I avtaleloven § 11 står det at om fullmektig har handlet i strid med forskrifter, som fullmaktsgiveren har gitt han, og forstod tredjemann det eller burde ha gjort det blir ikke rettshandelen bindene for fullmaktsgiveren, selv om det ligger innenfor fullmakten. Forskrifter vil altså si «en instruks», dette er et rettsforhold mellom fullmaktsgiveren (Lisa) og fullmektigen... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve i Rettslære | Erstatning og avtalelov

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.