Heldagsprøve | Rettslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Rettslære 2
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 1225
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Heldagsprøve | Rettslære

Besvarelse av en heldagsprøve i faget Rettslære 2. Oppgavene inneholder en tydelig beskrivelse av case og drøfter løsningen.

Oppgavene omhandler en case om en som har kjøpt en rifle på "Jakt og Fiske AS", som deretter fører til en ulykke. Her brukes skadeerstatningsloven og forvaltningsloven.

Innhold

Case 1
Rettsspørsmål
Parter
Rettsgrunnlag
Drøfting

Case 2
Rettsspørsmål
Parter
Rettsgrunnlag
Drøfting
Ansvarsgrunnlag
Årsakssammenheng
Påregnelighet
Økonomisk tap
Konklusjon

Case 3
Rettsspørsmål
Rettsgrunnlag
Parter
Drøfting
Konklusjon

Utdrag

Case 1
Vegard skal på Jakt-tur. Han besøker butikken “jakt og Fiske AS” for å kjøpe en rifle. Butikken har ikke rifla akkurat nå, men den kommer om par dager. Vegard og butikkeieren blir enig om at de Vegard skal få rifla på døra si, før 6. oktober. Rifla kom etter avtalt tid. Dermed var jaktsesongen over, og Vegard ville ikke jakte mer på grunn av ulykken som hadde skjedd med vennen hans, Halvard.
Rettsspørsmål: Har Havard rett på heving?
Parter: Vegard og “jakt og fiske AS”
Rettsgrunnlag: Fkjl § 1 og § 23
Drøfting:
I følge Fkjl § 1 Loven gjelder forbrukerkjøp. Med forbruker så må det være en selger eller selgerens ...

---

Case 2
Halvard, Vegard og Per ble enig om å gå på jakt. De dro på jakt og skjøt en hjort. De ble så glade at de endte med å dra hjem lykkelig i alle sine dager. Men det var da alt det som skulle være lykkelig ble nedtur. Per hadde det travelt og ville skynde seg hjem, han endte med å sette rifla i bilen uten sikkerhet på og med ammunisjon oppi. Rifla endte med å falle ned på dørkanten og avfyrte et skudd ...

---

Case 3
Halvard mor ble sørgelig etter ulykken. Hun følte hun ikke ville klare å leve alene og dermed la inn en søknad til saksbehandleren som er Elisabeth Nilsen, kona til Per om å få plass i sykehjemsplass. Den ble avslått.

Rettsspørsmål: Er Elisabeth Nilsen inhabil og kan hun være en saksbehandler etter svaret hun ga på søknaden?... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve | Rettslære

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.