Heldagsprøve | Forbrukerkjøp, avtalelov og skadeerstatning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 4
 • 5
 • 1672
 • PDF

Heldagsprøve | Forbrukerkjøp, avtalelov og skadeerstatning

Svar på heldagsprøve i Rettslære 2. Her svares det på tre spørsmål, som omhandler tvister i forhold til forbrukerkjøpsloven, avtaleloven og skadeerstatningsloven.

Innhold

Oppgave 1.
Oppgave 2.
Oppgave 3.
Oppgave 4.
Kilder

Utdrag

Oppgave 2.
Tvisten mellom Haakon Hanssen og Kajakkimportøren, reiser spørsmålet om det foreligger en bindende avtale mellom partene. Den drøftes og løses med utgangspunkt i avtaleloven av 1918 andre kapittel. Fullmaktsgiver er Kai Vik, fullmektig er Ewa von Gustafson og medkontrahenten er Haakon Hanssen. Ewa von Gustafson har en stillingsfullmakt jf. § 10(2).
Det første vi må se på er om Ewa som lagerassistent har gått utover sin stillingsfullmakt, jf. avtaleloven § 10 andre ledd. Fullmaktens grense drøftes på grunnlag av hva som er vanlig praksis for assistenter og på grunnlag av opplysningen om at sjefen Kai hadde sagt at han måtte gå med på rabatt ved kjøp av flere kajakker. Det er ganske vanlig at assistenter kan gi små rabatter eller prisavslag. I dette tilfelle er det snakk om 300kr avslag på åtte kajakker som resulterer i en større rabatt på kr 2400, men Kai sa før han dro at han tidligere gikk med på et stort prisavslag siden det var snakk om flere kajakker. Jeg antar derfor at Ewa handlet innenfor sin fullmakt.

---

Oppgave 4.
Dette er en tvist mellom Caroline Ås og firmaet Brettscoop AS. Den løses på grunnlag av Angrerettloven av 20.juni 2014. Rettsspørsmålet er om Caroline har rett til å angre på kjøpet.

Det første vi må se på er om angrerettloven kan brukes på kjøpet fra Brettscoop AS. Det står at Caroline hentet brettet i en butikk. Likevel ble kjøpet gjort over nettbutikken til Brettscoop AS. Dette... Kjøp tilgang for å lese mer

Heldagsprøve | Forbrukerkjøp, avtalelov og skadeerstatning

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 08.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Braddddd dddddddddddddddd
 • 02.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra! det var bra, veldig