Har kristendommen utspilt sin rolle i Norge i dag? | Temaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Religion og etikk
  • 5
  • 2
  • 544
  • PDF

Har kristendommen utspilt sin rolle i Norge i dag? | Temaoppgave

Denne temaoppgaven diskuterer følgende problemstilling: 40% av Norges befolkning regner seg som kristne (og tallet er synkende). Har kristendommen utspilt sin rolle i Norge i dag?
Hva ved kristendommen kan fortsatt tenkes å ha gyldighet / aktualitet?

Temaoppgaven diskuterer dermed om noen aspekter med kristendommen fremdeles holdes i live i Norge. Videre drøftes kristendommen sett fra innsiden, hvor enkelte verdier lever videre av en grunn.

Utdrag

Norge har gått gjennom en lang sekulariseringsprosess, noe som medfører at religion blir mer og mer en privatsak og spiller en mindre og mindre rolle i folks liv. Vitenskapen i dag erstatter mye av den mytiske dimensjonen i kristendommen, for eksempel når det kommer til skapelsesberetningene. Mange i Norge velger vitenskap over religion, og det kan være noe av grunnen til bortfall fra den kristne troen ved motsetninger mellom kristendommen og vitenskapen. Men det viser seg også at mange, selv om de velger vitenskap over religion, vektlegger mer det funksjonelle ved kristendommen og tolker gjerne Bibelen mer billedlig der det finnes motsetninger.

For mange dekker kristendommen mange menneskelige... Kjøp tilgang for å lese mer

Har kristendommen utspilt sin rolle i Norge i dag? | Temaoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.