Hamskiftet i Norge på 1800-tallet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 1
  • 216
  • PDF

Sammendrag: Hamskiftet i Norge på 1800-tallet

Kort forklaring på "Hamskiftet" som var en stor endring i det norske jordbruket på 1800-tallet.

Tidslinjer 2

Innhold

Hamskiftet i Norge på 1800-tallet
Årsaker:
Hva er hamskiftet:
Konsekvenser:

Utdrag

Hamskiftet er en betegnelse på den store omleggingen innen det norske jordbruket på midten av 1800-tallet. Man la større vekt på husdyrhold, det ble tatt i bruk nye redskaper og metoder.

Med industrien og økende handel flyttet stadig flere inn til byer for å få seg jobb, dette gjorde behovet for landbruksprodukter i byene vokste. Med nye transportmuligheter som jernbane og dampbåter kunne bønder nå lettere nå markedene i byen. Økonomien i Norge gikk over fra Naturalhushold til salgsjordbruk... Kjøp tilgang for å lese mer

Hamskiftet i Norge på 1800-tallet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.