Haga Cafe | Markedsplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • 5
  • 5
  • 1731
  • PDF

Haga Cafe | Markedsplan

Dette er en markedsplan for Haga Cafe, og inneholder info om bedriften, markedsmål, SWOT-analyse osv.

Studienetts kommentar

Oppgaven illustrerer hvordan en god markedsplan er oppbygget, og inkluderer referanser som gjør den mer troverdig.

Innhold

Info om bedriften
Markedsmål
Målgruppe/segmentering
Produkt
Pris
Distribusjon
Kommunikasjon
Konklusjon

Utdrag

Livstillskritterier eller psykografiske kriter handler om hva mennesker interesser seg for og hvordan de lever livet. Haga Cafe ønsker å tiltrekke seg de som spiller golf, de som bor i området rundt og de som jobber i Grini Næringspark.
Lojalitet, forbruk, type bruk og anledning er type segmenter i handlingsbaserte kriterier. Haga Cafe er opptatt av kunder som er lojale og som er faste kunder av cafeen. Bedriften ønsker å øke antall besøkende i cafeen, og ønsker å utvide markedet. Det vil si at de ønsker å tilby ulik servering for ulike type segmenter i samfunnet. Det kalles differensiert markedsføring.

PRIS
Pris defineres som verdien som skal til for at et produkt blir solgt . Innenfor priskategorien har vi metoder for prissetting. Etterspørselsbasert prissetning går ut på at markedet bestemmer prisen. Ett av Haga cafe sine mål er å øke antall besøkende per år. Derfor er Haga Cafe opptatt av at alle kunder og besøkende velger dem fremfor de andre konkurrentene. Derfor spiller ikke prisen så veldig stor rolle for Haga Cafe. Haga Cafe bør derfor velge denne metoden.
I starten bør bedriften ha en litt lav pris og produktene slik at flere besøkende kan komme innom og teste ulike tilbud. Etter hvert som bedriften får flere faste kunder bør bedriften sette opp prisen. Haga cafe har ett mål å øke besøkende og omsettingen, derfor bør Haga Cafe ha bonuskort. For hvert brød, kaffe eller salat man kjøper for man et stempel. Når man da har samlet inn 10 stempler får man enten en salat, kaffe eller ett brød gratis. Dette kan føre til at flere personer blir knyttet til sted og at det blir en vane å gå innom cafeen ofte. Det som er en liten ulempe er at det kan være en periode der hvor mange får den 10ende varen gratis, slik at cafeen ikke tjener like mye som de egentlig ville ha gjort.

KOMMUNIKASJON
Siden cafeen ikke er så kjent i område, er det lurt at Haga Cafe deler ut flyers i området rundt cafeen. Det er også lurt å henge opp plakater i Grin Næringspark, boligområdet og ved inngangen av Haga Golf. Dette kalles ikke-personlige kommunikasjonskanaler. Reklame og direktemarkedsføring er eksempler på markedskommunikasjon bedriften bør bruke. Flyers i posten og plakater i nærområdet er plassert der med vilje, for å få kontakt med målgruppen. Spesielt unge... Kjøp tilgang for å lese mer

Haga Cafe | Markedsplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.