Hadde Chamberlain rett? | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 4
  • 5
  • 1783
  • PDF

Hadde Chamberlain rett? | Artikkel

Dette er en artikkel som drøfter hvilke muligheter Chamberlain hadde for å prøve å forhindre 2. verdenskrig, og om han gjorde det riktige valget den gang han lagde en avtale med Hitler.

Utdrag

Den 29. September 1938 ble det undertegnet en kontrakt mellom Hitler, Chamberlain, Daladier og Mussolini. Avtalen gikk ut på at Tyskland skulle få lov til å innvandre Sudentenland, en del av Tsjekkoslovakia, i bytte mot at Tyskland ikke skulle kreve noe mer. Chamberlain dro hjem til England og sa at han hadde sørget for fred i vår tid. I underkant av et år senere bryter det ut krig i Europa. Han har i etterkant blitt kritisert for sin naivitet og at han ikke stoppet Hitler tidligere, mens det er mange som mener han gjorde.

Etter krigen ble det sluttet en fredsavtale mellom de allierte og Tyskland, kalt Versaillestraktaten. Den satte blant annet store begrensninger til Tysklands væpnede styrke. Landet kunne ikke ha en hær på mer enn 100 000 menn, den allmenne verneplikten ble avskaffet, krigsakademiet lagt ned. Den tyske flåten ble begrenset til kun 6 større krigsskip og det var ikke lov med flyvåpen. Andre krav var at flere områder som Tyskland hadde kontroll over skulle returneres til sin tidligere tilhørighet, og at Tyskland skulle betale for krigserstatningene. Erstatningene var så høye at økonomen John Maynard Keynes valgte å trekke seg fra forhandlingene i protest. Likevel var det betingelsen om at Tyskland måtte påta seg hele skylden for krigen som gjerne blir sett på som det tyngste kravet. Det var... Kjøp tilgang for å lese mer

Hadde Chamberlain rett? | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.